Kamu Haber

Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir? 2024 Senet Nasıl Geçersiz Olur?

Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir? Senet Nasıl Geçersiz Olur? Senet Nereden Alınır? Senede Protesto Çektirmek, Senet Protestosu Nasıl Kaldırılır? Senet Geçerlilik Şartları Nelerdir? Senet Kaç Yıl Geçerlidir? Senet Avukata Verilirse Ne Olur ve daha fazlası yazımızda...

Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir? Senet Nasıl Geçersiz Olur? Senet borcu olan kişiler ödemeyi yapamadıklarında ne olacağını araştırmaktadır. Senet Nasıl Geçersiz Olur? Senet Kaç Yıl Geçerlidir? Senet Avukata Verilirse Ne Olur gibi pek çok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Bir alışveriş veya ödeme sonrasında borçlunun gerçekleşen işlem karşılığında nakit yerine alacaklıya verdiği kağıda “senet” denir. Senetler normal şartlarda basit bir kağıt parçasından ibarettir. Ancak ilgili alanların doldurulmasının ve imzaların atılmasının ardından belli bir noktaya kadar hukuksal yaptırımı olur. Hem borçlular hem de alacaklılar için senetle ilgili tüm merak edilen detayları bir araya getirdik.

Senet Nasıl Doldurulur? Nasıl Yazılır? Senet Örnekleri

Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir? Senet Nasıl Geçersiz Olur?

Öncelikle senedin ödenmemesi durumunda borçlunun, senette yazan bedeli ödemekten başka yapabileceği bir şey yoktur. Eğer senette yazan güne kadar borç ödenmemişse alacaklının izleyebileceği üç yol bulunur.

Senede Protesto Çektirmek

“Ödenmeyen senet nasıl tahsil edilir” sorusunun ilk yanıtı senede protesto çektirmektir. Alacaklı, borcunu tahsil edebilmek için ilk olarak bankaya giderek senede protesto çektirebilir. Bu durumda banka, borçluya protesto çeker ve borcunu ödemesi gerektiğini hatırlatır.

Eğer protestoya rağmen borç ödenmiyorsa borçlu, bankaların kara listesine girer. Günümüzde kredi, kredi kartı alabilmek için kredi notumuzun yüksek olması ve kara listede olmamamız gerekiyor. Bu nedenle borçlu, bankalarla yoğun olarak çalışan biriyse kara listeye girmekten endişe duyacağı için bu durum borcunu ödemesi açısından tetikleyici olabilir. Peki protesto işe yaramaz ve bankaya verilen senet ödenmezse ne olur?

Senet Protesto Süresi Nedir?

Ödeme günü gelen ancak tahsil edilemeyen senetlerde, senette yazan ödeme gününü takip eden ilk iş günü içerisinde senede protesto çekilebilir. Ancak ödeme hafta sonuna geliyorsa, ödeme günü ilk iş günü olarak kabul edilir ve protesto da bu tarihe göre çekilir.

Senet Protesto Masrafı Ne Kadar?

Bankalar senede protesto çekmek için belli bir masraf ücreti alırlar. Bu ücret bankadan bankaya değişmekle birlikte, ortalama 100-400 TL civarındadır. Bu masrafa ek olarak noter tarafından talep edilen ücret de ödemeye yansıtılır. Senetteki protestoyu kaldırmak için de aynı civarda masraf ödenmesi gerekir.

Senet Protestosu Nasıl Kaldırılır?

Borçlunun protesto sonrası borcunu ödemesi halinde, alacaklının bankaya talimat vererek protestoyu kaldırması gerekir. Alacaklı bu talimatı vermezse, ödeme yapılmış olsa dahi banka kayıtlarında hala borçlunun protesto çekilmiş senedi olduğu görünecektir. Protesto çekme işleminde olduğu gibi kaldırma işleminde de alacaklıdan masraf tahsil edilir.

Protesto Olan Senet Sicile İşler mi?

Protesto çekilen senetler, borçluya tanınan süre zarfında ödenirse herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak protestoya rağmen ödenmeyen senetler, borçlunun bankacılık sicilinin olumsuz etkilenmesine, halk arasındaki tabirle “kara liste”ye yazılmasına neden olabilir. Kara listeye yazılmasa bile bundan sonraki bankacılık işlemlerinde büyük kısıtlamalarla karşılaşabilir.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir? Nasıl Çıkartılır?

İhtarname Çekmek

Alacaklı, vadesi gelen senedinin tahsili için borçluya ihtarname çekebilir ve borcun ödenmemesi halinde hukuksal yollara başvuracağını kendisine tebliğ edebilir. Bu durumda borçluya borcunu ödemesi için bir miktar süre daha verilmiş olur. İhtarname çekmek, alacaklının inisiyatifinde olan bir durumdur. Eğer isterse ihtarname çekmeden de senedi icraya verebilir.

İcraya Vermek

Alacaklının, senedi tahsil etmek için izleyebileceği son yol, borçluyu senetle birlikte icraya vermektir. Burada artık mahkeme devreye girer ve borçlu ile alacaklı arasındaki mesele hukuksal bir boyut kazanır. Peki, icraya verilen senet ödenmezse ne olur? Borçlunun üzerine olan menkul ve gayrimenkuller senette yazan borç miktarına denk gelecek şekilde icra edilebilir. İcra süreci hassas bir süreç olduğundan yanlış bir adım atmamak için bir icra avukatına danışmak veya ona vekalet vermek gerekebilir.

ödenmeyen senet nasıl tahsil edilir? senet nasıl geçersiz olur?
ödenmeyen senet nasıl tahsil edilir? senet nasıl geçersiz olur?

Senet Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Senet, ilgili alanların boş bırakılması veya yanlış doldurulması halinde basit bir kağıt parçasından farksızdır. Bu nedenle geçerli bir senet hazırlamak için;

  • Borçlu ve alacaklının isimleri ve imzaları,
  • Borç tutarı,
  • Düzenlenme ve ödeme tarihleri alanlarının doldurulması gerekmektedir.

İmzalarda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Atılan imzalar, belli karakteristik hataları içermek zorundadır ve basit imzalar olmamalıdır. Borçlunun böyle bir durumda imzanın kendisine ait olmadığını iddia etmesi halinde inceleme sonucunda imzanın “incelemeye elverişli olmamasından” dolayı dava takipsizlikle sonuçlanabilir.

Ayrıca tüm alanların mutlak surette doldurulması gerekmektedir. Ödeme tarihi veya alacak miktarının yazılmadığı açık senetler, yasalar önünde suçtur ve tespit edilmesi halinde senedi hazırlayanlar gasp ya da nitelikli dolandırıcılıktan dolayı suçlanabilirler.

Senet Nasıl Geçersiz Olur?

En basit haliyle eğer bir senet, az evvel belirttiğimiz geçerlilik şartlarını sağlamıyorsa, yani ilgili alanlar doğru ve düzgün biçimde doldurulmamış ise geçersiz olur. Ayrıca, ödeme tarihi geçmesine rağmen hakkında herhangi bir işlem yapılmayan senetler de geçerlilik tarihlerinin geçmesiyle birlikte geçersiz hale gelirler.

İcraya verilen senetlerde kriminal inceleme sonucunda atılan imzaların basit imza olduğuna kanaat edilmesi ve incelemeye elverişli olmadığının tespit edilmesi sonucunda da senet geçerliliğini yitirir.

Senet Kaç Yıl Geçerlidir?

Uygun şekilde doldurulmuş bir senedin kanunlar önünde geçerlilik süresi üç yıldır. Üç yılın ardından hakkında herhangi bir işlem yapılmamış senetler geçersiz sayılır. Bu durum icraya verilmiş, hakkında işlem olan senetler için geçerli değildir. Bu gibi durumlarda senet geçerlilik süresi, borçlu veya alacaklı lehine karar verilene kadar devam eder.

Senet Avukata Verilirse Ne Olur?

Bazı avukatların borçluları arayarak borcunu ödemediği takdirde hapse gireceğini söyleyip borçluyu korkuttuğu yönünde iddialar vardır. Senedin ödenmemesi yüzünden hapse girmek mümkün değildir. Ancak borçlunun borcu belli bir zaman diliminde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve bu taahhüde uymaması durumunda “taahhüdü ihlal”den açılabilecek davada borçlu hapis cezası alabilir. Avukata verilen senetlerle ilgili avukat, yalnızca senedi icraya verebilir ve dava sonucundaki karara göre borçlunun taşınır, taşınmaz mal varlığının haciz edilmesi işlemini başlatabilir.

Ciro Edilen Senet Ödenmezse Ne Olur?

Senetle ilgili hakların senet sahibinin kendi isteği ve rızasıyla bir başkasına devredilmesine ciro denir. Ciro edilen senetler ödenmezse ciro edenin (ciranta) sorumluluğunun devam etmesi için vade gününü takip eden 2 iş günü içerisinde senede protesto çekilmelidir.

Aksi halde senetle ilgili tüm sorumluluk senedin ciro edildiği son sahibine aittir. Cirolu senetlerle işlem yaparken “ciro silsilesi”ne dikkat etmek gerekir. Örneğin Ahmet “Mehmet’e ödeyiniz” şeklinde senedi imzalarsa bu ciro silsilesi düzgün ilerlemektedir. Ancak bu ibareye ek olarak “Mustafa’ya ödeyiniz” şeklinde imza yer alıyorsa ciro silsilesi bozulmuş anlamına gelir ve senedin temin kaynağı şüpheli hale gelir.

Senet Nereden Alınır?

Daha önce de belirttiğimiz gibi senetler, doldurulmadan önce basit birer kağıt parçasından farksızdır. Bu nedenle üretilip basılmaları herhangi bir denetime tabi değildir. Senetler, kırtasiyeler veya ofis malzemeleri satan yerlerden, arzuhalcilerden veya benzeri hukuksal dokümanların satışını yapan yerlerden kolaylıkla alınabilir. Senetler, borçlunun ancak geliri veya mal varlığı mevcutsa yasal bir değere sahip olabildiğinden üretilmeleri ve satılmalarında herhangi bir denetim yoktur.

 

Senet Protesto Kim Gönderir?

Noterler gönderir.

Protesto Edilen Senet Sicilime İşler mi?

Evet.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu