SGK - SSK

2024 Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası – Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbar Ödülü

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası - Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbar Ödülü, SGK Sigortasız İşçi Çalıştırma Şikayet Dilekçesi, 2024 Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadar Oldu? Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbar Hattı, Sigortasız İşçi Çalıştırma Nasıl Tespit Edilir? Sigortasız İşçi Çalıştırma Tazminatı Ne Kadar? gibi tüm soruların cevapları ve daha fazlası yazımızda...

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası – Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbar Ödülü; Sigorta demek kişinin haklarının garanti altına alınması demektir. Aslında Sigorta, işçinin iş hayatı süresince, çalışmasına engel olabilecek, öngörülemeyen çeşitli durumlarla karşılaştığında güvence altına alınabilmesini sağlayan bir araçtır. Bu durumlar hastalıklar, iş kazaları ve doğum gibi örneklendirilebilir. Bununla beraber işçinin sigorta primlerinin düzenli olarak ödenmesi, işçinin emeklilik sonrası hayatını da garanti altına alır.

Tüm bunlara rağmen kayıt dışı istihdam günümüzün temel problemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Sigortasız çalıştırıldıklarından habersiz olan işçiler olduğu gibi, işsiz kalırım korkusuyla sigortasız çalışmaya razı olan işçiler de ne yazık ki azımsanmayacak kadar çoktur. Ancak sigortasız işçi çalıştırmak bir suçtur ve cezai yaptırımları vardır.

SGK Şikayet Hattı 2024 Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbar Dilekçesi Örneği

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası

Sigorta, işe girildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen işe giriş bildirgesi ile başlatılır. Her ay düzenli olarak yapılan ödemeler ve bildirimlerle sigortalılık süreci devam ettirilir. İşverenin çalışanlarına sigorta yaptırması, dürüstlük kuralları çerçevesinde doğru beyanda bulunması ve primlerini düzenli bir şekilde yatırması başlıca sorumluluklarındandır. Bu sorumluluklarını düzgün bir şekilde yerine getirmeyen işverenler, çeşitli ceza ve yaptırımlara tabi tutulur.

1. SGK müfettiş veya denetmenlerinin incelemesi sonucunda sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenin ödeyeceği cezalar:

Hesaplamalar bir işçinin, 1 yıl sigortasız çalıştırıldığı varsayımına dayanılarak yapılmıştır. Sigortasız çalıştırılan eleman sayısı artarsa, işçi başına işe giriş bildirgesi cezası da eklenir. Tüm bunlara ek olarak; sigortasız eleman çalıştırma durumunda, işçilerin çalışma süreleri arttıkça ücret bordrosunun, defter ve belgelerin geçersizliğine bağlı tüm cezalar da üst sınırdan uygulanır.

  • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan işverenler, sigortasız işçi çalıştırdıklarında (1 yıl için 1 sigortasız işçi) 38 asgari ücret cezası öderler.
  • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olan işverenler, sigortasız işçi çalıştırdıklarında (1 yıl için 1 sigortasız işçi) 32 asgari ücret cezası öderler.
  • Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenler, sigortasız işçi çalıştırdıklarında (1 yıl için 1 sigortasız işçi) 29 asgari ücret cezası öderler.

Asgari ücret cezasından kasıt, sigortasız çalıştırılan ilgili dönemin brüt asgari ücretidir. Gecikme cezaları da tüm bu cezalara ek olarak eklenir.

sigortasız i̇şçi çalıştırma cezası
sigortasız i̇şçi çalıştırma cezası

2. Sigortasız işçi çalıştırdığı mahkeme kararıyla tespit edilen işverenin ödeyeceği cezalar:

Hesaplamalar bir işçinin, 1 yıl sigortasız çalıştırıldığı varsayımına dayanılarak yapılmıştır. Aynı şekilde sigortasız çalıştırılan eleman sayısı artarsa, işçi başına işe giriş bildirgesi cezası da eklenir.

  • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan işverenler, sigortasız işçi çalıştırdıklarında (1 yıl için 1 sigortasız işçi) 26 asgari ücret cezası öderler.
  • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olan işverenler, sigortasız işçi çalıştırdıklarında (1 yıl için 1 sigortasız işçi) 26 asgari ücret cezası öderler.
  • Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenler, (1 yıl için 1 sigortasız işçi) 26 asgari ücret cezası öderler.

Asgari ücret cezasından kasıt, sigortasız çalıştırılan ilgili dönemin brüt asgari ücretidir.

3. Sigortasız işçi çalıştırdığını işverenin kendisi beyan eder ve gereken belgeleri de yine kendisi teslim ederse:

Burada da hesaplamalar, bir işçinin 1 yıl sigortasız çalıştırıldığı varsayımına dayanılarak yapılmıştır. Sigortasız çalıştırılan eleman sayısı artarsa aylık prim hizmet belgesi cezası ve işe giriş bildirgesi cezası da eklenir.

Sigortasız İşçi Çalıştırma Şikayeti Nereye ve Nasıl Yapılır?

Sigortasız işçi çalıştıran işveren nereye şikayet edilir? Bu konuyla alakalı yapılacak olan şikayet için başvurulması gereken kurum SGK’dır. SGK İl veya İlçe Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak gerçekleştirilen şikayetler incelenir. Şikayetin doğruluğu ispatlanırsa gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanır.

Başvuru sahibinin, şikayetini kendisi veya bir başkası için yapmış olması hiçbir önem taşımaz. Tüm bunlarla beraber günümüzde teknolojinin kurumlarda aktif olarak kullanılmasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu da ALO 170 hattını kurarak tüm şikayetlerin kolay bir yoldan iletilebileceği yeni bir sisteme geçmiştir. Şikayetlerin dışında bilgi almak ve önerilerinizi iletmek için de 7 gün 24 saat açık olan ALO 170 hattını arayabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra yatırılmayan sigorta primleri nedeniyle ciddi zararlara uğrayan, kayıt dışı istihdamın önlenmesi için sigortasız işçi çalıştıran işvereni ihbar etme ödülü düzenlemesine giden SGK, bu yolda da önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Ödül miktarı, Vergi Kanunu’na göre düzenlenmekte olup belirlenen ceza tutarına göre ayarlanır.

Ev Hanımlarına Yardım Başvurusu 2024 Sigortasız Ev Hanımlarına Yardım

Sigortasız İşçi Çalıştırmayı Nasıl Kanıtlarım?

Fiilen çalıştığınız iş yerinde sigortanızın yatırılmadığını öğrenirseniz yukarı da da bahsettiğimiz yollar aracılığıyla şikayette bulunabilirsiniz. Ancak uzmanlarca denetimlerin yapılabilmesi adına birtakım deliller sunmanız gerekir. Bunlar;

  • İş yerinde fiilen çalıştığınız kişilerin şahitliği,
  • İş yerinden aldığınız maaş dekontu, maaş bordrosu gibi maaş aldığınızı ispatlayan belgeler,
  • İş yerinde fiilen çalıştığınızı gösteren kamera kayıtları,
  • İş yerinden aldığınız posta, kargo gibi hizmetlerin dekontları olabilir.
sigortasız i̇şçi çalıştırma i̇hbar ödülü
sigortasız i̇şçi çalıştırma i̇hbar ödülü

Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbar Ödülü

Vergi kaçakçılığında ihbar edene ödül söz konusu iken sigortasız işçi çalıştırmada henüz böyle bir durum söz konusu değildir. 

Sigortasız İşçi Çalıştırma Şikayet Süresi 

Sigortasız işçi çalıştırılması durumunda şikayetler, iş yerinde fiilen çalışılırken yapılmalıdır. Bunun haricindeki durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptığınız şikayetten sonuç alamayabilirsiniz. Böyle bir durumda sigortasız çalıştırıldığınız süreye ilişkin olarak hizmet tespit davası açabilirsiniz. Bu davayı işten ayrıldıktan sonraki 5 yıl içerisinde açmanız gerekir. Ayrıca sigortasız işçi çalıştırma zaman aşımı süresi, idari para cezaları için 10 yıldır. Zaman aşımı süresinin başlangıcı, fiilin işlenmeye başladığı tarihtir.

Sigortasız Çalışan İşçi Tazminat Alabilir mi?

30 gün veya daha uzun süre sigortasız çalıştırılan işçi, durumu SGK’ya bildirdikten sonra işveren tarafından kovulursa iş güvencesi kapsamı gereği işe iade davası açabilir. Bu davayı kazanmasına rağmen iş yerine geri dönmeyen işçiye işveren, 4-8 aylık iş güvencesi tazminatını ödemek zorundadır.

Ayrıca çalışılan yerde 30’un altında çalışan varsa ve işçi SGK’ya yapılan şikayet sebebiyle işten çıkarıldıysa, işveren kötü niyetli sayıldığı gibi ihbar tazminatının 3 katı kadar kötü niyet tazminatı öder. Sigortasız işçi çalıştırma tazminat davası ile beraber işçilerin hakları bir nebze de olsa güvence altına alınmaktadır.

Sigortasız İşçi İş Kazası Geçirirse Ne Olur?

İş yerinde bulunulduğu sırada işçinin başına herhangi bir kaza gelmesi durumu, iş kazası olarak nitelendirilir. Dolayısıyla çalışan işçinin sigortası yapılmamış olsa dahi, çalışırken geçirdiği kaza da iş kazası sayılır. Meydana gelen iş kazaları işverenlerce ve sağlık kuruluşlarınca SGK’ya bildirilmelidir.

İşverenin iş kazasını bildirmediği durumlarda, SGK’ya bir dilekçe yazılarak iş kazası şikayetinde bulunulur. Şikayet üzerine görevlendirilen müfettişler, iş kazası teftişi yaparlar. Bu teftiş sonucunda sigortasız çalıştırılan işçiler de tespit edilerek hepsinin sigortası yapılır ve iş kazası haklarının tümü yerine getirilir.

Kıdem Tazminatı Nedir? 2024 Tazminat Alma Şartları

 

SGK Şikayet Hattı Numarası Kaçtır?

ALO 170 dir.

Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

8.506,80 TL oldu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu