SGK - SSK

Ölen Kişinin Emekli Maaşını Kimler Alabilir? 2024 Ölüm Aylığı Nasıl Paylaştırılır?

Ölen Kişinin Emekli Maaşını Kimler Alabilir? Ölüm Aylığı Nasıl Paylaştırılır? Eşi Ölen Kişinin Emekli Maaşı Ne Kadar? Ölen Babanın Emekli Maaşını Kimler Alabilir? Babadan Emekli Maaşı Alma Şartları, Bekar Ölen Kişinin Emekli Maaşı Kimlere Kalır? Vefat Eden Kişinin Emekli Maaşı Eşine Nasıl Bağlanır? Vefat Eden Annenin Emekli Maaşını Kimler Alabilir? Ölen Kişinin Emekli Maaşı Ne Zaman Kesilir? Ölen Kişinin Maaşı Çekilirse Ne Olur ve daha fazla sorunun cevabı yazımızda...

Ölen Kişinin Emekli Maaşını Kimler Alabilir? Ölüm Aylığı Nasıl Paylaştırılır? Vefat eden kişinin maaşı kimlere kalır gelin birlikte bakalım. SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı fark etmeksizin sigortalı bir işte çalışan kişi hayatını kaybederse ölen kişinin aile bireylerine bir emekli aylığı bağlanır. Söz konusu emekli aylığının nasıl paylaşılacağı, hangi aile bireyinin ne kadar para alacağı ve bu emekli aylığının ne zaman yatırılacağı merak edilen başlıca konular arasındadır.

Dul ve Yetim Aylığı Nasıl Alınır? Babadan Emekli Maaşı Alma

Ölen Kişinin Emekli Maaşını Kimler Alabilir? 

Hayatını kaybeden kişinin aile yakınları hak sahibidir. “Ölen kişinin emekli maaşı kime kalır” diye sorduğumuzda hak sahipleri olarak şu kişileri görürüz:

 • Çocuklar
 • Anne ve baba 
ölen kişinin emekli maaşını kimler alabilir? 
ölen kişinin emekli maaşını kimler alabilir?

Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığı hak ediş koşulları şu şekildedir:

 • Kişilerin en az 1800 prim gününün ödenmiş olması gerekir. 
 • Ya da 4/1-a sigortasına dahil olan kişilerin en az 5 yıllık bir süre içinde borçlanma dönemleri hariç sigortalılıklarının olması ve toplamda da en az 900 gün prim gününün olması gerekir.

Ölen Kişinin Emekli Maaşı Nasıl Paylaştırılır?

“Ölen kişinin emekli maaşı ne kadar kesilir” diye baktığımızda aile üyelerine göre farklı oranlar görürüz. Hayatını kaybeden kişi sigortalı ise eşine yüzde 50 ölüm aylığı bağlanır. Eğer hayatını kaybeden kişinin hiç çocuğu yoksa eşine yüzde 75 oranında bir aylık bağlanır. Kişinin bir çocuğu varsa, o çocuğa yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanır. Ancak çocuk sayısına göre ödenecek ölüm aylığı toplam aylıktan fazla olamaz, bu nedenle eş ve çocuklar arasında belirli indirim yapılarak maaş bağlanabilir. 

 • Bunların yanı sıra, hayatını kaybeden sigortalı kişinin emekli maaşının yüzde 90’ını aşmayacak şekilde -buna alt sınır aylık denir- yakınlarına maaş bağlanır. Alt sınır aylık, hayatını kaybeden kişinin eşine 2, çocuğuna 1 hisse olarak paylaştırılır. 
 • Memurlarda ise eşe yüzde 60, çocuğa da yüzde 30 oranında aylık bağlanır. 

Sigortalının vefat tarihi de dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Hayatını kaybeden kişi 2008 yılından önce ölmüşse hak sahiplerinin ölüm aylığı şartları farklı, ölüm 2008 sonrasında gerçekleşmiş ise farklıdır.

 • Hayatını kaybeden kişinin çocuğu yoksa ve dul kalan eşi herhangi bir işte çalışmıyorsa ölen kişinin eşine yüzde 75 oranında ölüm aylığı bağlanır.
 • Hak sahipleri bir eş ve bir çocuktan oluşuyorsa ölüm aylığının yüzde 50’si eşe, yüzde 25’i çocuğa bağlanır.
 • Hak sahipleri bir eş ve iki çocuktan oluşuyorsa eşe maaşın yüzde 50’si, çocuklara da ayrı ayrı yüzde 25’i ödenir.
 • Hak sahipleri bir eş ve üç çocuktan oluşuyorsa maaşın yüzde 40’ı eşe bağlanır, çocuklar ise aylıktan kişi başına yüzde 20 pay alır.
 • Hayatını kaybeden kişinin anne ve babası ise gerekli şartların sağlanması halinde toplam ölüm aylığının yüzde 25’i kadar pay alır.

Ölen Kişinin Emekli Maaşı Ne Zaman Kesilir?

Hayatını kaybeden kişiden alınan ölüm aylığı şu durumlar kesintiye uğrar:

 • Hayatını kaybeden kişinin eşinin yeniden evlenmesi
 • Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında işe başlanması
 • Erkek çocukların 18 yaşını doldurması, öğrenim hayatlarına devam etmeleri halinde de 25 yaşını doldurmaları 
 • Anne ve babanın aylık bir gelire bağlanması 
 • Anne ve babanın 65 yaş üstünde olmaması
 • Anne ve babanın gelirinin asgari ücretin üstünde olması
 • Kız çocukların evlenmesi veya sigortalı bir işe girmesi

Ölüm Aylığı Ne Kadar?

Ölüm aylığı miktarı minimum 1.430 TL, maksimum 13.000 TL olmaktadır. Ölüm aylığı miktarının değişkenliği, kişinin payına düşen tutara ve ölen sigortalının maaşına bağlıdır. 

ölüm aylığı nasıl paylaştırılır?
ölüm aylığı nasıl paylaştırılır?

Dul Maaşı Neden Kesilir? Hangi Durumlarda Kesilir?

Ölen Kişinin Emekli Maaşı Eşine Nasıl Bağlanır?

Ölen kişinin emekli maaşının eşine bağlanabilmesi için yapılması gereken işlemler sırasıyla şu şekildedir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bir dilekçe yazarak müracaat edin.
 • Kalıtım İlanı’nın aslı ya da noterce onaylanmış bir kopyasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edin.
 • Hayatını kaybeden kişi için hastaneden bir ölüm belgesi temin edin.
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneğinizi e-Devlet üstünden ya da Nüfus Müdürlüğü’nden edinin.
 • Son dönemlerde çektirilmiş 3 vesikalık fotoğrafınızı yanınıza alın.
 • Nüfus kayıt örneğine uygun şekilde doldurulan kimlik araştırma belgesini temin edin.

İhtiyaç duyulan belgelerin dışında eşi ölen kadına maaş bağlanması şartları başvuran kişinin sağlaması gereken kriterlerdir. Şartlar şu şekildedir:

 • Minimum 1800 günlük yaşlılık, malul ya da ölüm sigortaları primine dair ödeme yapılması. Eğer bu kriter sağlanmıyorsa:
 • Borçlanma süresi haricinde minimum 5 senelik sigortalı olmak
 • Toplamda 900 günlük primin bildirilmiş olması

Bu koşullar sağlanıyorsa ve gerekli evraklar tamamlanırsa hayatını kaybeden kişinin emekli maaşı eşine bağlanır.

Eğer eşlerden ikisi de emekli ise ancak emekli oldukları kurumlar aynı değilse, kişiler hem kendi maaşlarını hem de eşlerinden kalan maaşı alabilir. Eş ve çocuklar söz konusu emekli maaşı için aynı anda talepte bulunamaz. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak olan başvurularda kalan maaştan kim faydalanmak istiyorsa o kişinin müracaat yapması gereklidir. Eşinden maaş alan kişinin çalışması bir engel yaratmaz.

Ölen Kişinin Emekli Maaşı Eşine Ne Zaman Bağlanır?

Başvuru sonuçları genel olarak 30 iş günü civarında süre geçtikten sonra belli olur. Sonuçlar açıklandıktan sonra olumlu görüldüğü takdirde emekli maaşı almaya başlanır.

Eşi Ölen Kişinin Emekli Maaşı Ne Kadar?

Diğer hak sahiplerine göre maaştan kesinti yapıldıktan sonra en büyük yüzdeyi hayatını kaybeden kişinin resmi eşi alır. Yukarıda da bahsedildiği gibi hayatını kaybeden kişi sigortalı ise eşine yüzde 50 ölüm aylığı bağlanır. Eğer hayatını kaybeden kişinin hiç çocuğu yoksa eşine yüzde 75 oranında bir aylık bağlanır. Örnek vermek gerekirse,

 • 1000 TL alan ölen kişinin eşi çocuğu yoksa 750 TL alır.
 • 1000 TL alan ölen kişinin çocuğu varsa 500 TL alır.

Ölen Kişinin Son Maaşı Alınır mı? 

Hayatını kaybeden kişilerin ölüm saatleri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) girilir. Bu bilgiler bankalara da dakikası dakikasına ulaştırıldığı için banka ölen sigortalının emekli aylığını bloke eder. Hak sahipleri son aylığı alamaz.

Ölen Kişinin Maaşı Çekilirse Ne Olur?

MERNİS’te yaşanan bazı aksaklıklar veya ihmaller nedeniyle ölüm bildirimleri gecikebilir. Bu tarz olaylarda ölüm kayıtları SGK’ye geç intikal ettiği için maaşı bir şekilde çekseniz bile SGK ölüm kaydı kuruma ulaştıktan sonra sizden maaşın iadesini ister.

ölen kişinin maaşı çekilirse ne olur?
ölen kişinin maaşı çekilirse ne olur?

Babadan Maaş Bağlanması – Ölen Anne Babanın Emekli Maaşı Nasıl Alınır?

Babadan maaş bağlanması konusunda çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kriterlere bakılır. Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları 21 Mart 2018 tarihli ve 7103 Sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar hakkında yeni düzenlemeler yürürlüğe kondu. Bu düzenlemeye göre, 27 Mart 2018’den itibaren ilgili kurumlara ölüm aylığı bağlanması talebini ileten çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara;

 • 18 yaşını,
 • Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını,
 • Yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanır.
 • Aylık almayı hak ettiği süre içinde 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik halleri devam ettiği sürece aylıkları kesilmez.

Babadan Yetim Aylığı Ne Kadar Sürede Bağlanır?

Yetim aylığı için SGK’ye başvurulduktan sonra, kurumun aylık bağlama işlemlerini tamamlar. Başvuru sonuçları genelde bir ay sonra belli olur. Aylık bağlama kararını takip eden aydan itibaren ödeme başlar. “Ölüm aylığı ne kadar sürede bağlanır” sorusunun cevabı iki ayı bulabilmektedir.

Ölen Babanın Maaşını Dul Kızı Alabilir Mi?

Hayatını kaybeden kişinin çocukları 18 yaşından küçükse herhangi bir şart olmadan yetim aylığı alabilir. Kız çocuklar evlenmedikleri sürece maaşı almaya devam eder, evlenmeleri durumunda maaş hak ediş koşulları ortadan kalkar. Ancak boşanan kız çocukları gerekli başvuruyu yaparak yetim aylığını almaya devam eder.

SGK Ölüm Aylığı Sorgulama

SGK ölüm aylığı sorgulama ve ölüm aylığı talebinde bulunma aşağıda linkini görebileceğiniz e-Devlet sayfası üzerinden yapılabiliyor.

 • Sisteme giriş yapmak için “kimliğimi şimdi doğrula” butonuna tıklayın.
 • Giriş bilgilerinizi yazarak sisteme girin.
 • Yakınınızın T.C. kimlik numarasını yazarak sorgulama yapın.

jayl6qgkzkphaojepfdcrzczmvvzdtrhtjpfgeef

SGK ölüm aylığı sorgulama için TIKLAYINIZ!

SGK Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Gerekli Evraklar

 • 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne başvurun.
 • Bu belgelere ek olarak malul çocuklar için sağlık kurulu raporu ve gerekli durumda vasi ilamı ekleyin.
 • 4C’li sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na başvurmalıdır.

SGK Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Alınır?

Eş ve Çocuklar İçin SGK Aktivasyonu Nasıl Yapılır?

 

Çocuk Yoksa Ölen Kişinin Eşine Yüzde Kaç Maaş Bağlanır?

Aylığın %75’i bağlanır.

Ölen Kişinin Çocuklarına Bağlanacak Olan Aylık Maaşın Yüzde Kaçıdır?

%25 oranında bağlanır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu