Eğitim

Özel Okul Teşvik Şartları Nelerdir? 2024 Devlet Desteği Kimlere Verilir?

Özel Okul Teşvik Şartları Nelerdir? Devlet Desteği Kimlere Verilir? Özel Okullar İçin Devlet Desteği Var mı? Özel Okul Devlet Desteği Nedir? Öğrenci Teşvik Başvurusu Nasıl Yapılır? Özel Okul Teşviki Hangi Okullarda Verilir? Özel Okul Teşvik Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

Özel Okul Teşvik Şartları Nelerdir? Devlet Desteği Kimlere Verilir? Devlet okullarının yanında özel okullar da eğitim öğretim hizmeti vermekte ve oldukça da talep görmektedir. Eğitim ve öğretim yılının başladığı bu dönemde; öğrenci velilerin aklına takılan önemli konulardan biri de devletin öğrencilere sunmuş olduğu özel okul teşvikleridir. Eğer siz de velisi olduğunuz öğrencinin başarılı olduğunu düşünüyor ve halihazırda çocuğunuzu özel okulda okutuyorsanız; gerekli şartları yerine getirdikten sonra devletin sunmuş olduğu 4.850 TL’ye kadar özel okul teşvikinden faydalanabilirsiniz.

KYK Borç Sorgulama, Ödeme ve Borç Erteleme Nasıl Yapılır?

Özel Okul Teşviki Nedir?

Özel okul teşviki; diğer öğrencilere nazaran daha başarılı olduğu kabul edilen ve tescillenen öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için devlet tarafından uygulanan bir sistemdir. Bu sistem kapsamında, özel okullarda eğitimini tamamlamak isteyen öğrencilere, velilerin ödemiş olduğu okul fiyatının bir kısmının bir yıla yayılacak şekilde, taksitlerle bir kısmının velilere geri ödenmesi mümkündür. Başvuruların ise öğrenci velileri tarafından yapılması gerekmektedir.

Özel okul teşviki kaldırıldı mı?

Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamayla, özel okul teşviki almaya bu sene başlayacak öğrenciler için başvuru yolu kapatılmış oldu. MEB’in WEB sitesinden yapmış olduğu açıklamanın detaylarında, organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim gören öğrenciler hariç olacak şekilde diğer bütün özel okullar için özel okul teşvikinin kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi.

Görüldüğü üzere MEB’in bu açıklamasıyla; yeni başvuru yapacak öğrenci ve velilerin teşvikten yararlanma konusunda önü kapanmış oldu.

Özel okul teşviki kimlere verilir?

Özel okul teşviki, başarılı çocukların eğitimlerine özel okulda devam etmesini arzu eden velilere verilir. Devlet teşviki kimlere çıkar konusunda bakanlık tarafından uygulanan bazı kriterler mevcuttur. Bunlardan ilki, başvuruda bulunacak öğrencinin başarılı olması. İkincisi ise, ailenin maddi durumudur. Maddi durumu özel okulda okumak için yeterli olmayan ailelerin çocuklarının başarı kriterlerini yerine getirmesi halinde bu teşvikten yararlanması mümkündür.

Özel okul teşviki neden çıkmaz?

Başvuruda bulunan öğrenci, okulda ve sınavlarda yeterli başarı göstermemişse, özel okul teşviki kazanma hakkını kaybedebilir. Aynı şekilde ailenin başvuruda göstermiş olduğu aylık gelir beyanının üst seviyede olması da özel okul teşviki başvurusunu olumsuz etkileyen ögelerden biridir.

özel okul teşvik şartları
özel okul teşvik şartları

Özel Okul teşviki hangi okullarda verilir?

 • Özel Laboratuvar Lisesi ve Özel Fen ve Teknoloji Lisesi,
 • Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi,
 • Özel Anadolu Lisesi,
 • Özel Sosyal Bilimler Lisesi,
 • Özel Ermeni Ortaokulu,
 • Özel Ermeni Orta öğretim Okulu,
 • Özel Fen Lisesi,
 • Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
 • Özel Musevi İlkokulu,
 • Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu,
 • Özel Rum İlkokulu ve Orta öğretim Kurumu,
 • Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu,
 • Özel Türk İlkokulu,
 • Özel Türk Okul Öncesi Kurumu,
 • Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi,
 • Özel hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi,
 • Özel Türk Ortaokulu,
 • Özel Ermeni İlkokulu,
 • Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu.

Yukarıda belirtilen okul ve kurumlar için Özel okul teşvik başvurusunda bulunabilirsiniz.

MEB tarafından yayınlanan özel okul teşvik kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Özel okul teşvik ödemeleri ne zaman yapılır?

Teşvik başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin ödemeleri üç taksit halinde yapılır. İlk taksit, teşvik bedelinin %35’ini, ikinci taksit %35’ini, üçüncü taksit ise %30’unu karşılar. Bu bağlamda ödemeler sırasıyla Kasım, Şubat ve Haziran ayları içerisinde yapılır ve destekten yararlanan öğrencilerin okullarına ödeme yapılır.

2024 Yılının Özel Okul Teşvik Kontenjanları

Yukarıda anlatılan, devlet tarafından öğrencilere sunulan özel okul teşvikinin de belirli bir kontenjanı vardır:

 • Okul öncesi (anaokulu devlet desteği) eğitimi için burs sağlanacak öğrenci sayısı 6 bin,
 • İlkokul eğitimi için burs sağlanacak öğrenci sayısı 15 bin,
 • Ortaokul eğitimi için burs sağlanacak öğrenci sayısı 15 bin,
 • Lise eğitimi için burs sağlanacak öğrenci sayısı 15 bin,
 • Temel lise devlet teşviki sağlanacak öğrenci sayısı 24 bin olarak kararlaştırılmıştır.

2024 eğitim ve öğretim yılında toplam 75 bin öğrenciye devlet tarafından, özel okul teşviki verilecektir.

2024 Yılında Devletin Sunduğu, Özel Okul Teşvikleri Ne Kadar?

Özel okul teşvik ödemeleri 2024 eğitim ve öğretim yılında her bir öğrenci için 4 bin 165 TL ile 4 bin 850 TL arasında değişim göstermektedir. Buna göre:

 • İlkokulda eğitim alacak öğrencilere toplamda verilecek özel okul teşviki öğrenci başına 4 bin 165 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Ortaokulda eğitim alacak öğrencilere toplamda verilecek özel okul teşviki öğrenci başına 4 bin 850 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Temel lisede eğitim alacak öğrencilere toplamda verilecek özel okul teşviki öğrenci başına 4 bin 850 TL olarak hesaplanmıştır.

Özel Okul Teşvik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Teşvikten faydalanmak isteyen ailelerin, aşağıda yer alan özel okul teşvik başvurusu için gerekli belgeleri hazırlaması ve şartlara uyum sağlaması gerekir.

 • Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerinin ebeveynlerinden en az birine ait son üç ayın herhangi birine ait olmak üzere gelir düzeyini beyan eden, kanıtlanmış belge almaları gerekmektedir. Bu alınacak belgenin, muhasebe kurumları veya vergi dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi gerekmektedir.
 • Aynı hanede (evde) yaşayan üniversite öğrencisi varsa, bu kişilerin de üniversite okuduklarına dair öğrenci belgesinin temini gerekmektedir.
 • E-okul sistemi haricinde olan kardeş diğer öğrencilerin öğrenci belgelerinin teslimi gerekmektedir.
 • Savaş veya vazife malulü olan, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları ile haklarında bakım, koruma ve barınma kararı verilmiş kardeşlerin belgeleri de temin edilmelidir.
 • Başvuruda bulunacak öğrenci eğer olimpiyatlara katılmışsa, katılım belgesi beklenmektedir.
 • Başvuruda bulunacak öğrenci eğer resmi makamlarca düzenlenmiş ulusal yarışmalarda derece kazanmışsa, başarı belgesi temin edilmelidir.

Özel okul teşvik şartları nelerdir?

Özel okul teşviki başvurusunda bulunmadan önce, yerine getirmeniz gereken bazı şartlar ve sorumluluklar vardır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel okul teşvik şartları şunlardır:

 • Başvuruda bulunan öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenciler maalesef ki özel okul teşvik bursundan yararlanamamaktadır.
 • İlkokul birinci sınıf öğrencileri için önceden belirtilmiş başarı standartlarına uyması beklenmektedir.
 • Beşinci sınıfta öğrenimine devam eden öğrencilerin 2024 yılı itibariyle ortaokul veya imam hatip ortaokuluna kayıtlı olması beklenmektedir. Kaydı bulunmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Ortaokullarda eğitim ve öğretimine devam eden öğrencilerin orta öğretim kurumlarının kayıt koşullarını noksansız yerine getirmesi beklenmektedir.
 • Bulunduğu sınıf ve yaş gözetmeksizin, özel okul teşvik bursuna başvuracak öğrencilerin geçmiş tarihlerde sınıf tekrarı yapmamış olmamaları gerekmektedir. Aksi hallerde başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Öğrencilerin, eğitim ve öğretim desteği başvurusu yapabilmek için istenildiği okul türünün kesin kayıt ve nakil kriterlerine de uyulması ve bu kriterlerin yerine getirilmesi beklenmektedir.

Özel Okul Teşvik Puanı Kaç Olmalı?

Özel okul teşvik puanının bilinen veya açıklanan bir sınırı olmamakla birlikte; özel okul teşvikine hak kazanan öğrencilerde bakılan, kontrol edilen birçok farklı kriter bulunmaktadır. Özel okul teşviki için puanlama cetveline aşağıda ulaşabilirsiniz. Aylık gelirinize göre elde edilen puanınız ne kadar düşükse; teşvik alamama ihtimalinizin de o kadar yüksek olduğunu hatırlatmakta fayda var.

özel okul teşvik nedir?

Özel okul teşvik puanlama cetveli

Ailenin gelirine göre belirli bir puan verilir ve bu puan başvuruda öne çıkılmasını sağlar.

 • 1000 TL’den az geliri olan ailelere 340 puan biçilir.
 • 1000 TL ile 1500 TL arasında gelire sahip olan ailelere 330 puan biçilir.
 • 1501 TL ile 2500 TL arasında gelire sahip olan ailelere 320 puan biçilir.
 • 2501 TL ile 3500 TL arasında gelire sahip olan ailelere 310 puan biçilir.
 • 3501 TL ile 4500 TL arasında gelire sahip olan ailelere 280 puan biçilir.
 • 4501 TL ile 6000 TL arasında gelire sahip olan ailelere 250 puan biçilir.
 • 6001 TL ile 7500 TL arasında gelire sahip olan ailelere 200 puan biçilir.
 • 7501 TL ile 9000 TL arasında gelire sahip olan ailelere 100 puan biçilir.
 • 9001 TL ile 10.500 TL arasında gelire sahip olan ailelere 80 puan biçilir.
 • 10.501 TL’den fazla gelire sahip olan ailelere 40 puan biçilir.

Özel Okul Teşvik Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Özel okul teşvik sonuçları sorgulama işlemi için yapılması gereken bazı adımlar vardır. Sonuçlar MEB üzerinden online bir şekilde açıklanmaktadır. Başvuruda bulunan öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla sonucu öğrenebilirsiniz.

 • Öncelikle, Milli Eğitim Bakanlığının resmi sonuçlarının açıklandığı WEB sitesini ziyaret etmelisiniz. Bu bölümün altındaki bağlantıya tıklayarak ilgili sayfaya geçebilirsiniz.

 • Ardından bu sayfada yer alan “Git” kısmına tıklamanız gerekmektedir.

bauhsh0itovqar2umnccgmxmp6tpeeovetm888us.jpeg

 • Başvuruda bulunan öğrencinin T.C. kimlik numarası ve başvuru güvenlik numaranızı girdikten sonra “sorgula” butonuna tıklayarak; devlet teşviki sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

Özel okul teşvik sonuçlarıyla ilgili sorgulama ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

PYBS Nasıl Kazanılır? Kaç Puan Gerekir?

Öğrencilere Karşılıksız Yardım Parası Nasıl Alınır?

 

Bursluluk Sınavında Kaç Soru ve Kaç Dakika Verilmektedir?

100 soru sorulmakta ve 120 dakika süre verilmektedir.

MEB İletişim Merkezi Numarası Nedir?

444 0 632 numarası ile iletişim sağlayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Emekli ilkokul öğretmenim. Torunumu ben okutuyorum.ilkokulda teşvik aldi. Yine ayni okulun orta okulda devam edecek teşvik icin nezaman muracat edecegim. (2021-2022 yılı icin)anne baba ayrilmisti.Baba tarafindan maddi ve manevi destek alamiyoruz.Torunumu ben bakiyorum (70 yasindayim).Tesvik aldigimda okula egitim ve ogretimi icin biraz indirim yapiyorlar.(Özel Kampus koleji ) Orta okulu da ayni okulda okumasini istiyorum. Bunun icin Devlet tesvikinden yararlanmak istiyorum Ne zaman muracat edecegim.Bilgilendirirseniz sevinirim.Tesekkurler. Saygilarimla.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu