SGK - SSK

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır? 2024 SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır? SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi, e-Devlet Hizmet Birleştirme, SGK Hizmet Birleştirme Sorgulama, SGK Hizmet Birleştirme Nedir? SGK Hizmet Birleştirme Ne Zaman Yapılır? Öğretmen Hizmet Birleştirme, Hizmet Birleştirme Ücretli Öğretmenlik, e-Devlet Hizmet Birleştirme Sorgulama ve daha fazlası yazımızda...

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır? SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi; Son günlerde tekrar gündeme gelen SGK hizmet birleştirme hakkında sizlere gereken tüm bilgileri derledik… SGK hizmet birleştirme, çalışma hayatı süresince sigorta primleri farklı kurumlar üzerinden yatırılmış kişileri yakından ilgilendiriyor.

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sigorta kolları tek bir çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlandı. Bu düzenleme, 2008 yılından sonra çalışmaya başlayanlar için hizmet birleştirme ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Fakat bu düzenlemeden önce sigorta primleri farklı kurumlar aracılığıyla yatırılmış olan kişilerin daha erken emekli olabilmek için hizmet birleştirme başvurusu yapmaları gerekiyor. Konuyla alakalı bilgi ihtiyacını gidermek adına, hizmet birleştirme başvurusunun nasıl ve ne zaman yapıldığı ile alakalı bilgileri ve daha farklı pek çok bilgiyi derlemenin yanında, hizmet birleştirme dilekçesi örneğini de paylaştık!

Erken emeklilik hakkında detaylı bilgiler için: Erken Emeklilik Nedir? 2024 Erken Emeklilik Şartları

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

2008 yılında tüm sigorta kollarının tek bir çatı altında toplanması, sigorta kapsamında çalışanların yararına birçok düzenlemeyi beraberinde getirdi. Bu köklü değişikliklerle, sosyal güvenlik alanında adeta reform yapıldı. Bu da 2008 yılından önce sigorta primleri farklı kurumlar bünyesinde işlem görmüş olanlar birtakım işlemlerin yapılması ihtiyacını doğurdu.

Örneğin Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan kişiler iş değiştirip BAĞ-KUR kapsamında iş hayatını sürdürmeye başlamışsa bu kişilerin hala SSK BAĞ-KUR hizmet birleştirme başvurusu yapmaları gerekiyor. Yapılmadığı takdirde ise emeklilik hesabında sadece kişinin çalışmaya devam ettiği kurum bünyesindeki çalışma günleri göz önünde bulunduruluyor. Haliyle çalışanların bu mağduriyeti yaşamamaları için hizmet birleştirme başvurusunda bulunmaları şart.

sgk hizmet birleştirme nasıl yapılır?
sgk hizmet birleştirme nasıl yapılır?

Başvuru Şartları

 • Farklı kurumlara bağlı olarak çalışılan sürelerin tarih aralıklarının çakışmadığını belgelemek
 • Hizmet birleştirme başvurusunu emeklilik tahsis işlemleri ve emeklilik başlamadan yapmak
 • Hizmet birleştirme talebini son 7 yıldır çalıştığı kuruma yapmak
 • 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nda belirtilen kurumlara bağlı çalışmış olmak

2024 e-Devlet’te En Çok Kullanılan Hizmetler Nelerdir?

Hizmet Birleştirme Uygulaması Kapsamındaki Kurumlar

 • Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
 • Esnaf ve Sanatkarlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR)
 • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
 • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 20. maddesi çerçevesinde kurulmuş diğer emekli sandıkları

SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi 

Hizmet birleştirme işlemleri için başvuruda bulunacak kişinin son 7 yıl boyunca hangi sigorta kurumuna veya kurumlarına bağlı çalıştığı oldukça önemli. Son 7 yıl içinde birden fazla kuruma bağlı olarak sigortalı çalışanlar için en fazla prim hangi kuruma yattıysa başvurunun da oraya yapılması gerekiyor.

Örneğin; son 7 sene içinde 4 sene SSK’ya, 2 sene BAĞ-KUR’a ve 1 sene de Emekli Sandığı’na bağlı olarak sigortanız yatmış ise bu durumda başvurunuzu SSK’ya yapmanız gerekiyor. Hazırladığınız hizmet birleştirme dilekçesi, kimlik ve kimlik fotokopisi ile ilgili kuruma müracaat edip işlemleri başlatabilirsiniz.

sgk hizmet birleştirme
sgk hizmet birleştirme

Hizmet birleştirme dilekçesinin içeriğinde bulunması gereken bilgiler:

 • Temel kimlik bilgileri ( ad-soyad, kimlik numarası, aile sıra numarası, cilt numarası gibi )
 • Sicil numarası
 • Hizmet birleştirme talebinin yazılı beyanı
 • Adres bilgileri
 • Birleştirme talebinde bulunulan hizmetlere ait diğer sicil numaraları (SSK, BAĞ-KUR gibi)

Dilekçe örneğini indirmek için TIKLAYINIZ!

Memur Hizmet Birleştirme Nasıl yapılır?

Memuriyet öncesi çalışılan sigorta kurumlarında ödenen primler için hizmet günlerinin birleştirilmesi talebinde bulunmak mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken, başvuru esnasında prim borcunun bulunmasının gerekliliğidir. Borcun olmadığına dair alınan hizmet dökümü belgesiyle birlikte çalışılan kurumun ilgili birimine başvuru yapılabilir. Başvuru sonrası süreç, kurumlar arası yazışmalardan ibarettir.

Başvuru sahibi, hizmet birleştirme işlemleri yapıldıktan sonra erken emeklilik işlemlerini başlatmaya hak kazanabilir. Memur hizmet birleştirme işlemleriyle ilgili genel esaslar hangi kurumda çalışıldığına bakılmaksızın belirlenmiştir. Bununla beraber, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) Personel Dairesi tarafından yapılan ayrı bir açıklama olduğu için MEB hizmet birleştirme işlemleri ile ilgili detaylı bilgiyi bir sonraki başlıktan edinebilirsiniz.

MEB Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)’e bağlı olarak görev yapan kişilerin hizmet birleştirme taleplerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre alınması gerekiyor. Bakanlığa bağlı kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu kapsamına giren ve özel sektörde sigortalı çalıştığı hizmet günlerinin birleştirilmesini talep eden kişiler için Devlet Personel Başkanlığı şu açıklamaları yapmıştır:

 • Farklı sigorta kurumlarına bağlı olarak çalışmış kişilerin hizmet ettikleri süre içerisinde ödedikleri prim hesaplanıp geri ödenmeyecektir.
 • Hizmet edilen gün sayıları ile ilgili yapılan başvuru sonucunda 5510 sayılı kanunda adı geçen kurumlara yatmış olan hizmet günlerinin birleştirilmesi ile ilgili talepler değerlendirilecektir.

MEB Tarafından Dikkate Alınan Hizmet Puanları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/A ve 4/B statüsünde görev yapılan süreler,
 • Kişi özel eğitim yapan kurumlarda öğretmen ya da yönetici pozisyonlarında çalışmışsa görev yaptığı bu süreler,
 • Farklı personel kanunları kapsamına giren hizmet süreleri,
 • Kişinin askerlik yaptığı zamanın tamamı hizmet süresi olarak hesaplanır.

MEB’e bağlı çalışan öğretmenlerde hizmet birleştirme işlemleri aşağıdaki belgelerin halihazırda çalışılan kurum müdürlüğüne teslim edilmesiyle başlar.

 • Daha önce görev yaptığı okuldan görev yaptığını gösteren belge
 • Eksiksiz doldurulmuş hizmet başvuru dilekçesi
 • Kreş ve özel eğitim kurumları ile dershane ve özel okul gibi özel sektör kurumlarında hangi pozisyonda görev yaptığını gösteren, hizmet cetveli denen belgenin aslı (öğretmen/ müdür/ sorumlu müdür/ yönetici pozisyonları gibi)
 • Başvuru sahibi, köyde ya da kasabada ücretli öğretmenlik yaptıysa görev yaptığı yerleri belirten beyanı

Ayrıca, askerliğini yedek subay olarak yapan kişiler de askerde geçen süreleri için hizmet birleştirme talebinde bulunabilirler. Askerlik tarihlerine bakılmaksızın başlatılan yedek subay hizmet birleştirme işlemlerinde yukarıdaki belgelere ek olarak terhis belgesinin de bulunması gerekir.

sgk hizmet birleştirme dilekçesi
sgk hizmet birleştirme dilekçesi

Hizmet Birleştirme Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme hesaplama işlemi, bir sene 360 gün, her ay da 30 gün kabul edilerek yapılır. İşlemler yapıldıktan sonra, kişinin hizmet süreleri toplamına; aynı tarihlere denk gelen hizmet süreleri, primi ödenmemiş olan süreler ve itibari hizmet süreleri eklenmez.

Kişinin görevi başındayken yaşadığı iş kazası veya meslek hastalığından dolayı yaşadığı malullük durumu varsa ya da kişi öldüyse hizmet birleştirme işlemi yapılmaz. Ancak kişinin ölümü ya da maluliyeti sonucunda maaş bağlanması için gereken şartları taşıyor ise geçmişe dönük bir hizmet birleştirmesi hesaplaması yapılabilir.

Hizmet Birleştirme Ne Kadar Sürer?

Hizmet birleştirme hesaplanmasının süresi hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Bu hesaplama, kurumlar arası bürokratik işlemler gerektiriyor. Ayrıca, süreç içerisinde meydana gelebilecek olası aksaklıkları da bu süreye dahil edersek, hizmet birleştirme işleminin 6 ile 12 ay gibi bir sürede sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

Hizmet Birleştirme Ne Zaman Yapılmalı?

Hizmet birleştirme hesaplamasının bir seneye kadar uzayabileceğini biliyoruz. Kişinin emeklilik hali gerçekleşmeden ve emeklilik işlemlerinin başlatılacağı kendine bildirilmeden birleştirme başvurusunun yapılması lazım. Emekli olan bir kişi, geçmişe dönük hizmet hesaplama talep edemez.

GSS Prim Borcu Olanlar Sağlık Hizmetlerinden Faydalanacak! 2024

 

Hizmet Birleştirme Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Bir sene 360 gün, her ay da 30 gün kabul edilerek yapılır.

Hizmet Birleştirme İşlemi Ne Zaman Sonuçlanır?

6 ile 12 ay gibi bir sürede sonuçlanır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu