Meslekler ve Maaşlar

Bilirkişi Nasıl Olunur? 2024 Hangi Meslekler Bilirkişi Olabilir?

Bilirkişi Nasıl Olunur? Hangi Meslekler Bilirkişi Olabilir? Bilirkişi Olmak İçin Nereye Başvurulur? Kimler Bilirkişi Olabilir? Bilirkişi Uzmanlık Alanları, Bilirkişi Belgesi Nasıl Alınır? Bilirkişi Başvuru Şartları, Bilirkişilik Temel Eğitimi ve daha fazlası hakkındaki tüm detaylar yazımızda...

Bilirkişi Nasıl Olunur? Hangi Meslekler Bilirkişi Olabilir? Bilirkişilik; Türkiye’de 2016 yılında kanunlaşan ve yürürlüğe giren bir uygulamadır. Uygulama kapsamında kişiler Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı altında kendisine ihdas edilen görevleri yerine getirir. Bilirkişi; herhangi bir meselenin çözümü için özel ve teknik bilgiye sahip olmayı gerektiren hallerde oy ve görüşüne sözlü veya yazılı olarak başvurulan gerçek ve özel hukuk kişisine verilen isimdir.

Kimler Bilirkişi Olabilir? Bilirkişi Ne Yapar? Bilirkişi Ne Kadar Kazanır? Bilirkişi Olmak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir gibi pek çok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Bilirkişi Raporuna Nasıl İtiraz Edilir? 2024 Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişi olmak için mezuniyet elbette önemli bir şarttır ancak ne mezunu olduğunuzun çok da bir önemi bulunmamaktadır. Her tür teorik ve pratik konuda bilirkişiye ihtiyaç olabilmekte, herhangi bir meslek kısıtlamasına gidilmemektedir. Belirlenen meslek dallarına göre uzmanlığınızı kanıtlamanız gerekir.

Bunun için de uzmanlık alanınızı gösteren mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi, diploma veya benzeri bir belgeye sahip olmalısınız.

bilirkişi nasıl olunur?
bilirkişi nasıl olunur?

Bilirkişi Olma Şartları

Bilirkişi olabilmek için gerekli şartlar Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 38. maddesinde açıkça belirtilmiştir;

 • Kasten işlenen ve yüz kızartıcı suçlardan dolayı 1 yıldan fazla bir süre hapis cezası almamış olmak
 • Terör kapsamında sayılan örgütlerle iltisaklı veya irtibatlı olmamak
 • Bilirkişi listesi ve sicilinden kendi isteği dışında çıkartılmamış ya da yasaklanmamış olmak
 • Disiplin suçlarından dolayı meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak
 • Bilirkişi Daire Başkanlığının koordinesinde verilen eğitimi başarıyla tamamlamak
 • Bilirkişilik yapılacak uzmanlık dalında en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak (Söz konusu süre daire başkanlıklarınca artırılabilir)
 • Mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi, diploma gibi yeterliliği açıkça gösteren bir belgeye sahip olmak

Hangi Meslekler Bilirkişi Olabilir?

Bilirkişi olma şartlarına sahip herkes bilirkişilik için başvuruda bulunabilir. Temel kategoride toplam 65, alt kategorilerle birlikte ise 857 uzmanlık alanı bulunuyor. Mesleki yeterliliğe sahipseniz ve aşağıda yer alan listede uzmanlık alanınız bulunuyorsa sizler de bilirkişi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz;

 • Tarım, Hayvancılık,
 • Su Ürünleri, Ormanlar,
 • Kamulaştırma,
 • Madencilik,
 • Jeofizik,
 • Jeoloji,
 • Şehir ve Bölge Planlama,
 • Harita ve Kadastro,
 • Mimarlık,
 • İç Mimarlık,
 • İnşaat,
 • Çevre,
 • Peyzaj,
 • Kentsel Dönüşüm,
 • Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi,
 • Bilgisayar,
 • Elektrik – Elektronik,
 • Enerji,
 • Makine,
 • Metalürji, Endüstriyel Ürünler ve Tekstil Ürünleri,
 • Havacılık ve Uzay Endüstrisi,
hangi meslekler bilirkişi olabilir?
hangi meslekler bilirkişi olabilir?
 • Taşımacılık, Gıda Endüstrisi,
 • Fizik, Kimya, Biyoloji,
 • Meteoroloji,
 • Esnaflık ve Küçük İmalatlar,
 • Arkeoloji,
 • Vakıflar,
 • Eski Yazı ve Belgeler,
 • Sanat ve Koleksiyon Eşyaları,
 • Kültürel Yapımlar,
 • Medya ve İletişim,
 • Mütercim – Tercümanlık,
 • Spor Bilimleri ve Spor, Eğitimi,
 • Sosyal – Beşeri ve İdari Bilimler,
 • Turizm,
 • Menkul Varlıklar ve Değerleme İşlemleri,
 • Muhasebe,
 • Bankacılık ve Finans,
 • Kurumsal Yönetim,
 • Vergiler ve Mali Yükümlülükler,
 • Gümrük ve Dış Ticaret,
 • Fikri ve Sınai Hakla,
 • Tıp,
 • İlaç ve Eczacılık,
 • Diş Sağlığı,
 • Veterinerlik,
 • Hemşirelik,
 • Ebelik,
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
 • Sosyal Hizmetler,
 • Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri,
 • Kriminalistik İncelemeler,
 • Adli Bilimlerin Diğer Alanları, Yangın,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Sigorta,
 • Nitelikli Hesaplamalar.

Bilirkişi Ne Yapar?

Bilirkişiler, mahkemelerin talebi üzerine tayin edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunur ve talep edilen sürede hazırladığı rapor doğrultusunda oy ve görüşünü mahkemeye bildirir. Bilirkişi kendisinden istenen inceleme raporunu mahkemenin yapılacağı gün, yazılı ya da sözlü şekilde bildirir.

Eğer ayrıntılı bir rapor istenirse bu rapor; kendisine incelemesi üzere verilen tüm şeylerle birlikte bir dizi pusulası oluşturarak mahkemeye sunulur. Hakim, sunulan bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte inceler. Bilirkişi görev icra ettiği sürece bir kamu görevlisidir.  Özetle bilirkişinin yaptığı iş; bilim, fen ve tekniğe uygun olarak hazırlanan raporu mahkemeye sunmak ve mahkemede bu kanaat raporunu değerlendirmektir.

Bilirkişi Ne Kadar Kazanır?

Bu soruya net bir cevap vermek mümkün değildir çünkü kişinin uzmanlık alanı ve hizmet verdiği bölgedeki ihtiyaca göre kazanç değişecektir. Her yıl Adalet Bakanlığına bağlı bulunan Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından ücretler belirlenir.

Mahkemelere Göre 2024 Bilirkişilik Asgari Ücret Listesi

 • Sulh Hukuk: 790 TL
 • İcra Hukuk: 790 TL
 • Asliye Hukuk: 1260 TL
 • Aile: 970 TL
 • İş: 970 TL
 • Kadastro: 970 TL
 • Tüketici: 790 TL
 • Fikri ve Sınai Haklar: 1460 TL
 • Cumhuriyet Başsavcılık: 780 TL

Bu ücretler tarifede yer alan rakamlardır ve mahkemede yargılama sürecinde bilirkişiyi görevlendirilen hakim tarafından da asgari listedeki ücretlerin altında kalmamak kaydıyla ücret belirlenebilir.

Sınavsız İkinci Üniversite 2024 Başvuru Şartları, Üniversiteler ve Bölümler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu