Engelli

Engelli Maaşı Ne Kadar Oldu? 2024 Zamlı Engelli Maaşları

Engelli Maaşı Ne Kadar Oldu? Zamlı Engelli Maaşları, Engelli Maaşı Şartları, Engelli Maaşı Nasıl Alınır? Engelli Aylığı Ne Kadar? Engelli Maaş Zammı, %40 Engelli Maaşı Ne Kadar, %70 Engelli Maaşı Ne Kadar ve daha fazlası yazımızda...

Engelli Maaşı Ne Kadar Oldu? Zamlı Engelli Maaşları; Yapılan zamlar ile birlikte engelli maaşları ne kadar oldu gelin birlikte bakalım… Ayrıca engelli maaşı nasıl alınır, engelli maaşı kimlere verilir, engelli maaşı alabilme şartları nelerdir, %40 engelli maaşı ne kadar, %70 engelli maaşı ne kadar ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.

2023 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamında; bu yönetmeliğe göre belirlenmiş kişilere maaş ödemesi yapılıyor. Söz konusu maaşların tutarı, memur maaşı katsayısının her 6 aylık dönemde güncellenmesiyle yeniden hesaplanırken güncel maaş tutarları, kimlerin engelli maaşından faydalanabildiği, hangi durumlarda maaş kesintinin yaşandığı merak konusu. Konuyla alakalı merak edilen bu detayları derledik.

Engelli Maaşını Kimler Alabilir?

2023 sayılı kanunun son şekline göre;

 • Kendisine ve eşine ait gelirler toplandığında, kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlayamayacaklardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını tamamlamış Türk vatandaşları,
 • Yetkili hastanelerden alınması gereken sağlık kurulu raporu ile en az %70 oranında engelli olduğu belirlenen, başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli oldukları kanıtlanmış 18 yaşını tamamlamış Türk vatandaşlarından; gelirler toplandığında, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı 16 yaşından büyük olanlar için asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlayamayacağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca muhtaç olduğuna karar verilen bireyler,
 • Yetkili hastanelerden alınması gereken engelli sağlık kurulu raporu ile %40 ile % 69 arası engelli olduklarını kanıtlamış, 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; gelirler toplandığında, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı 16 yaşından büyük olanlar için asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlayamayacağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca muhtaç olduğuna karar verilen bireyler,
 • Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile toplam olarak en az %40 oranında engelli oldukları kanıtlanmış engelli yakınlarının bakımını fiili olarak yürüten Türk vatandaşlarından, gelirler toplandığında, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı 16 yaşından büyükler için asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden daha az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlayamayacağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca muhtaç olduğuna karar verilen bireyler,
 • Yetim olarak sosyal güvenlik kurumlarından gelir alan çocuklardan engelli olanların aldıkları gelir toplamı miktarları toplam engel oranlarına göre ödenecek olan aylık tutarından düşük olanlar maaş alabilecekler.

Engelli Maaşı İçin Nereye Başvurulur?

Engelli maaşı almak isteyen ve şartları sağladığını düşünen kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapması gerekiyor.

İkametgah kaydı sorgulaması nasıl yapılır? Sorgulama işleminin detaylı anlatımı için: İkametgah sorgulama

Engelli Maaşı Nasıl Alınır, Başvuruda Gerekli Olan Belgeler Neler?

 • Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildikten sonra alınan formun başvuru sahibi tarafından imzalanması gerekir.)
 • Başvuru işlemi kanuni temsilciler tarafından yapılıyorsa, mahkemeden alınmış karar örneği; vekil tarafından başvuru yapılıyorsa, vekaletname örneği
 • Engelli aylıkları başvurusunda, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliğince onaylı kopyası veya Sağlık Bakanlığı veri tabanında elektronik ortamda paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla beraber, engelliler için sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi koşuluyla “aslı gibidir” onayı verilir.
 • 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere dair mahkeme tarafından verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı kopyası istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi koşuluyla “aslı gibidir” onayı verilir.
 • Aylık bağlanabilmesi için başvuru yapan kişi hakkında sosyal inceleme gerçekleştirilir.

**Yaşlı aylığı başvurusunda, herhangi bir belge talep edilmez.

**Engelli aylığına başvuruda bulunan vatandaşlara sağlık kurulu raporu uygulamasından ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için Vakıf Müdürünce onaylı sevk belgesi verilir.

**Eksik belgenin söz konusu olduğu durumlarda başvurular kabul edilmez ve aylık başvurusu, belgelerin tamamlanmasının sonrasında sisteme işlenir.

engelli maaşı ne kadar oldu? zamlı engelli maaşları
engelli maaşı ne kadar oldu? zamlı engelli maaşları

Sosyal İnceleme Nasıl Yapılır?

 • Sosyal inceleme, hane ziyareti ile çevre araştırmasından elde edilen bilgileri içerir.
 • Sosyal inceleme, başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile veri tabanlarından yapılan sorgulamalar sonucu elde edilen bilgilerin doğru olduğunun teyit edilmesi ve hanenin genel durumunun yerinde tespiti adına, vakıf personelince başvuruda bulunan kişinin ikametgahına ve çevresine gidilerek, hane ziyaret bilgi formu doldurularak gerçekleştirilir.
 • Aylık alabileceği belirlenen kişilerin sosyal incelemeleri her yıl yeniden yapılır.

Sosyal İncelemede Neler Dikkate Alınır?

Hanenin her türlü gelir durumu (alınan ödemeler, sahip olunan her türlü gayrimenkulden gelen gelirler, tarımsal gelirler vb.) belirlenir. Vergi indirimlerinden faydalanılarak tedarik edilen ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş miktarın 1/120’si dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır. Hanenin harcama durumunda; emsal kira bedeli hariç gıda, ısınma, giyim, sağlık, eğitim, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dikkate alınarak hesaplama yapılır. Hanenin tespit edilen harcamaları, tespit edilen gelir miktarından fazla ise; harcama ve gelir arasındaki fark, gelire eklenir.

Yaşlı aylığında; kişi başına düşen ortalama aylık gelir, aynı hanede ikamet durumları önemsenmeden, aylık talebinde bulunan kişinin kendisi ve eşi dikkate alınarak hesaplanır. Gelir, servet gibi unsurlardan sadece aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşine ait olanlar hesaplamaya alınır. Kişi başına düşen ortalama aylık harcama miktarı hesaplaması ise hanenin toplam harcamasının, aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşine tekabül eden karşılığı dikkate alınarak yapılır. İkamet edilen konutun emsal kira bedelinin gider olarak düşülmesi, kira bedelinin aylık talebinde bulunan kişinin kendisi ve eşine tekabül eden karşılığı dikkate alınarak yapılır.

Evde Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur? (En Güncel Şartlar)

Engelli Maaşı Son Zamla Ne Kadar Oldu?

 • % 40 – 69 arasında engeli olan kişilere 1.874 TL,
 • %70 ve üstü engeli olan kişilere ise 2.811 TL aylık ödemesi yapılıyor.
 • Yaşlı aylığı 2.348 TL
 • Engelli Yakını 1.874 TL

Engelli Maaşı Ne Zaman Ödenir?

 • Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar için ayın 5’i,
 • Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlar için ayın 6’sı,
 • Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar için ayın 7’si,
 • Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar için ayın 8’i,
 • Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar için ayın 9’u maaş ödeme tarihidir.

Engelli Bakım Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

 • Aylık almaktayken ikametgahını başka Sosyal Yardımlaşma Vakfının görev alanına girecek şekilde güncelleyenlerin aylıkları geçici olarak durdurulur. Bu durumda kişilerin 1 yıl içinde yeni ikamet adreslerindeki vakfa başvurmaları gerekir. Muhtaçlığın devam ettiği tespit edilirse, aylık durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılır ve hak edilen aylıklar takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.
 • Süreli raporu bulunanlar için, raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından sağlanamadığında, rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu vakfa teslim etmeyen kişilerin aylıkları geçici olarak durdurulur. Rapor süresinin dolum tarihi başlangıcından itibaren 1 yıl içinde yeni rapor getirilmesi durumunda geçici olarak durdurulmuş olan aylıklar, durdurulduğu tarihten başlatılarak takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.
 • Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ölüm ve feragat durumlarında kesilir.
 • 18 yaş altı engelli yakını aylığı alanlar için, engellinin 18 yaşını doldurması durumunda aylık ödemesi durdurulur.
 • 18 yaş altı engelli yakını aylığı alanlar için, bakıcı ile bakılan kişinin aynı hanede ikamet etmediğinin veya aynı hanede ikamet etse bile fiili bakımın gerçekleşmediğinin ya da aylığın engelli kişi için kullanılmadığının tespit edilmesi halinde aylık ödemesi durdurulur.
 • Türk vatandaşlığından çıkarılma ya da Türk vatandaşlığı korunmadan yabancı memleket uyruğuna girilmesi durumunda aylık ödemesi durdurulur.
 • Aylığın on dönem boyunca aralıksız olarak alınmaması durumunda aylık ödemesi durdurulur.
 • Muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespiti durumunda maaş ödemesi durdurulur.

Engelli Maaşı Kesilenler Ne Yapmalı?

Engelli maaşı kesilenler yeniden aylık talebinde bulunabilir, yeni başvuru gerçekleştirebilirler. Sonrasında yapılan sosyal incelemenin sonucuna göre muhtaç olduğu belirlenen kişilere tekrar maaş bağlanır.

 

Engelli Araç Almak İçin Raporun Yüzde Kaç Olması Gerekir?

%90 ve üzeri olması gerekir.

Engelli Raporu Nereden Alınır?

Hastanelerden alınabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu