reklam
Engelli

Engelli Rapor Hesaplama | Balthazard Hesaplama ve Yeni Engelli Rapor Oranları

Engelli Rapor Hesaplama | Balthazard Hesaplama ve Yeni Engelli Rapor Oranları, Engelli Raporu Hesaplaması Nasıl Yapılır? Balthazard Hesaplama Programı, Engelli Rapor Oranları, Engelli Raporu Hesaplama, Balthazard Hesaplama Cetveli ve daha fazlası yazımızda...

Engelli Rapor Hesaplama | Balthazard Hesaplama ve Yeni Engelli Rapor Oranları ; Engelli raporu engel derecesine göre düzenlenen ve detaylı muayene sonucu oluşturulan resmi bir evraktır.  Engelli raporu hangi hastalıklara verilir, engelli raporu almak için şartlar nelerdir, yeni engelli oranları nedir, engelli rapor oranları, %90 engelli raporu nasıl hesaplanır, Balthazard hesaplama cetveli ve daha  gibi pek çok sorunun cevabı yazımızda.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan malulen emekli olmak isteyen işçilerin öncelikle önce SGK’ya başvurması ve alacağı sevk evrakıyla tam teşekküllü hastanelerden birine giderek heyet raporu alması gerekiyor. Alınacak bu heyet raporunun nihai değerlendirme işlemi SGK’ya bağlı Kurum Sağlık Kurulu tarafından gerçekleştirilir ve bu kurulun, sağlık raporlarında yer alan engelli oranını düşürebilme yetkisi vardır. İşte, bu süreçte balthazard formülü devreye girer. Peki, balthazard formülü nedir de raporlardaki oranlar, bu formül doğrultusunda yeniden değerlendirilebiliyor? Engelli raporu hesaplama ve engelli raporu yüzdelerine dair yanıtı merak edilen her şeyi yazımızda sizinle paylaşıyoruz.

Engelli Araç Alımı Şartları, Hesaplama ve Evraklar

Engelli Rapor Hesaplama

Öncelikle balthazard formülünün tam olarak ne anlama geldiğinden söz edelim. Balthazard formülü; birden fazla rahatsızlığı bulunan kişide, mesleğinde kazanma veya çalışma gücünü ne oranda yitirdiğini hesaplamak için kullanılan bir formüldür. Temel mantığı ise her bir hastalığın; bir sonrakine etkisi olmuş mu, olmamış mı; bunların birbirlerinden bağımsız olarak ele alınması ve değerlendirilmesine dayanır. İşçiye verilen sağlık kurulu raporunda yer alan engelli oranları, balthazard hesaplama sonrasında aşağıya çekilir. Evet, yanlış okumadınız. Bunun nedeni; hastaneden alınan sağlık raporunun sonuç kısmındaki yüzdelik rakam, farklı ana dalların vermiş oldukları oranların toplanması ile elde edilmiştir. Oysa ki, uygulanan balthazard hesaplama tablosu için izlenecek yol çok daha farklıdır.

Yeni Engelli Rapor Oranları

 1. Derece; %80 üzeri
 2.  Derece %60 üzeri
 3. Derece %40 üzeri olarak oranlar belirtilmiştir.

Balthazard Formülü ile Yapılacak Hesaplamalarda Şartlar Nedir?

Birden fazla engel durumu bulunan kişiler için uygulanacak balthazard cetveli hesaplamaları, ilgili kanunun 11. maddesine göre yapılır. Balthazard formülü ile yapılacak engelli raporu hesaplamaları, kanunda belirtilen maddeler doğrultusunda şu şartlar izlenerek yapılır:

 • Birden fazla engel durumu mevcut ise, her engel durumu için tespitler ayrı ayrı yapılır ve engel oranları ortaya çıkarılır.
 • Tespit edilen oranlar; en yüksek engel durumundan başlanarak sıralanır.
 • En yüksekten başlanarak belirlenen hususlar, %100 engel oranından çıkarılarak tespit edilir.
 • İkinci sırada yer alan engel oran tespiti %100 engel oranından çıkarılacak sonuç ile elde edilen birinci sıradaki oran ile bağlantılı olur.
 • Engel durumunun daha fazla olması ile yapılacak balthazard hesaplamaları çok daha farklı olacaktır.
 • Eğer; kişi 60 yaş üzerinde ise yapılacak balthazard hesaplamalarına ek olarak %10 engel durumu eklenir.

Resmi Gazete’de yayımlanan Balthazard hesaplama tablosunu indirmek için TIKLAYINIZ!

Balthazard Özürlü Rapor Oranları Nasıl Hesaplanır?

Şimdi bir heyet raporu cetveli üzerinden, Balthazard hesaplama raporunun nasıl çıkarıldığını, özürlülük oranı hesaplama örneği üzerinden aşama aşama açıklayacağız. Engelli bir bireyin raporunda belirtilen özürlülük oranlarının; radyasyon onkolojisi için %40, ortopedi ve travmatoloji için %10, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları için %10 ve psikiyatri için de %5 olduğunu varsayalım.

 • Sahip olunan engel oranının toplamı %60’tır.
 • Bu varsayıma göre yapılacak balthazard hesaplamasında; en yüksek oranın, yani %40’ın, %100 oranından çıkarılması gerekiyor.
 • Bu işlem ile elde edilecek oran; %100-%40=%60 olur. Yükseklik sıralamasında ikinci olan Ortopedi ve Travmatoloji’nin vermiş olduğu %10 özürlülük oranıyla çarpımı neticesinde; 60x%10=6, ikinci engel oranı için elde edilen sonuç olur.
 • En yüksek orana sahip iki branşın hesaplanması sonucunda; 40+6=46; Radyasyon onkolojisi ile ortopedi ve travmatoloji branşlarının verdiği engel oranlarının toplamı olur.
 • Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları oranın tespiti için ise; 100-46=54x%5=2,7; üçüncü engel oranının hesaplaması olarak sayılır.
 • Birinci, ikinci ve üçüncü engel oranlarına ait toplam değer, %100 oranından çıkarılır ve sonucu, dördüncü engel oranı ile çarpılır. Yani; 100-48,7=51,3x%5=2,57; dördüncü engel oranıdır.
 • Balthazard formülü ile yapılan hesaplama; dört engel oranının toplamını %51,27 olarak verir. Oysa ki ilk başta verilen heyet raporu %60 idi.

Yazımızın girişinde bu durumdan söz etmiştik. Devreye balthazard hesaplama formülü girdikten sonra; hastaneden alınan heyet raporundaki engellilik oranı düşüyor.

engelli rapor hesaplama | balthazard hesaplama ve yeni engelli rapor oranları
engelli rapor hesaplama | balthazard hesaplama ve yeni engelli rapor oranları

Engelli Raporu Hangi Hastalıklara Verilir?

Engelli raporlarında engel durum hesaplamaları, balthazard hesaplama programları kullanılarak yapılır. Bu hesaplama sürecine dahil olunabilmesi için ise öncelikli olarak; engel durumu söz konusu olan kişilerin, Sağlık Kurulu’ndan alacakları rapor ile engel tespitlerinin yaptırmış olması gerekir. Bu süreçteki sınır %40’tır. Yani; alınacak raporun %40’ın altında kalmaması önemli bir koşuldur. %90 özürlü raporu hangi hastalıklara verilir? gibi özellikle araştırma yapan okuyucular için bunun önceden bilinemeyeceğini; ancak bir araya gelecek heyetin yapacağı değerlendirme neticesinde ilgili oranın belirlenebileceğini söyleyebiliriz. Ama; rapor hesaplamalarında göz önünde bulundurulan engel durumlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kulak, burun ve boğaz bölgeleri ile ilgili engel durumlarının yaşanması
 • Görme ve işitme duyu organları için bir engel söz konusu olması
 • Kardiyovasküler, hemopoetik ve kadın doğum hastalıklarının tümü
 • Sindirim ve solunum yolu hastalıkları ile ilgili rahatsızlıkların var olması
 • İdrar yolu, yanıklar ve hormonal rahatsızlıkların yaşanması
 • Sinir, kas ve iskelet sistemi ile ilgili engel durumlarının var olması
 • Onkoloji ve diğer hastalıklar

Bu maddelerde yer alan rahatsızlıklara ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda, engelli raporu alınabilir. Alınacak bu raporda yer verilecek orana, kişilerin itiraz etme hakları vardır. Yeniden başvuruda bulunulabilir ve engel durumlarına dair yeniden değerlendirme talep edilebilir.

Engelli Raporu İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi: Engelli Raporu Kimlere Verilir?

Engelli Raporu Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Engelli raporu almak isteyen kişilerin, belirli hastanelerden rapor alabilme durumları vardır. Bu hastaneler; devlet, eğitim – araştırma ve üniversite hastaneleridir. Aynı zamanda; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız önemli bir şartken, ciddi bir engel durumunun bulunması da mühim bir husustur. Diğer şartları ve dikkat edilmesi gereken birkaç hususu şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Başvuru süreci için talep edilen tüm belgelerin tamamlanmış olması gerekir.
 • Özrü bulunan kişinin, detaylı bir muayeneden geçmesi şarttır.
 • Engel oranının yüzdesi 40 ve üzerinde olmalıdır.
 • Sağlık kurul raporlarının kopya olarak alınmış olması gerekir. Ayrıca; bu kopyaların aslı gibidir kaşesi bulunmalıdır. Aslı yerine geçen bu kopyalar, böylece; birden fazla resmi kurulda kullanılabilir. Aslı gibidir kaşesi olmayan kopyaların geçerliliği olmayacağı için, noterden ücretli bir şekilde tasdik yaptırmak zorunda kalınabilir. Bu nedenle; bu konu çok önemlidir.

Engelli Raporu Almak İçin Başvuru Evrakları Nelerdir?

Engelli raporu almak için, kişiden talep edilen belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekiyor. O belgeler sırasıyla şu şekilde:

 • Kimliğin aslı ve kimliğin fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Başvuru dilekçesi

Başvuru dilekçesi, internet aracılığıyla edinilebiliyor. Eğer; internet yoluyla temin edilemiyorsa, devlet hastanelerinden ücretsiz bir şekilde talep edilebilir. Evrakların tamamlanmasından sonraki adımda değerlendirme süreci başlatılır ve toplanacak heyet tarafından belgelerinizin doğruluğu sağlanır. Yapılacak değerlendirme neticesinde, engel oranı belirlenir. Eğer; kişinin %40 ve üzeri engel durumu söz konusu ise engelli maaşından yararlanmaya hak kazanır. Tüm bu süreç sonucunda; nihai olarak Başhekim imzası muhakkak alınmış olunmalıdır. Başhekim’in imzası bulunmayan evraklar geçerlilik kazanmaz.

Engelli Raporunun Sağladığı Ayrıcalıklar Nelerdir?

Engelli kişilerin yaşam koşulları düşünüldüğünde; standartlarını artırmak adına kendilerine bazı kolaylıklar sunulduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bazıları şu şekilde:

 • Toplu taşıma araçlarında ve uçak bileti satın alma süreçlerinde indirimli olarak işlem yapabilirler.
 • Emlak vergisi ve enerji tüketimlerinde, indirimli hizmetlerden yararlanabilirler.
 • ÖTV indirimlerinden yararlanma hakları vardır.
 • Sınavlarda kendilerine ayrıcalıklı olanaklar sunulur.
 • Müze ziyaretlerini ücretsiz veya indirimli olarak yapabilme hakkına sahiptirler.
 • Tüm devlet tiyatrolarını ücretsiz olarak izleyebilirler.
 • Park alanında avantajlı konuma sahiptirler.
 • Sıra bekleme zorunluluğu olan pek çok kurum ve müdürlükte öncelik hakkı vardır.

Güncel Tam Liste İçin: Engelli Hakları Nelerdir?

Engelli Raporunun Bir Geçerlilik Süresi Var mıdır?

Engelli raporu için bir geçerlilik süresi olacak ise alınan rapor içeriğinde mutlaka yer verilir. Eğer; mevcut özrün sürekli olduğu tespit edilirse, bu durum raporda belirtilir ve herhangi bir rapor yenileme sürecine girmeyi gerektirmez. Ancak, engellilik durumu geçici veya iyileşmeye meyilli ise rapor süresi mutlaka belirtilir ve bir süre sonra yeniden değerlendirme yapılır. Bu iki durum haricinde, gitgide artan bir özrün durumu da söz konusu olabilir. Yine bu durumda raporun belli aralıklarla yenilenmesi gerekecektir. Raporun geçerlilik süresini; kişi için yapılan muayene ve değerlendirmeler neticesinde, tespit edilen engelin özellikleri belirler.

Engelli Raporu Sorgulama İçin: Engelli Raporu Nasıl Sorgulanır?

 

Engelli Raporu Alabilmek İçin Engel Oranı En Az Kaç Olmalıdır?

Engelli raporu için engel oranı en az %40 olmalıdır.

Sosyal Destek Başvuru Hattı Kaçtır?

ALO 183 dür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu