Yardım Başvurusu

Erzak Yardımında Neler Var? 2024 Erzak Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir?

Erzak Yardımında Neler Var? Erzak Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Erzak Yardımı Başvurusu, Erzak Yardımı Başvuru Formu, Erzak Yardımı Nasıl Başvuru Yapılır? Erzak Yardımı Nasıl Yapılır? gibi tüm soruların cevapları yazımızda...

Erzak Yardımında Neler Var? Erzak Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Ülkemizde yapılan sosyal yardımlar hem nakdi yani para olarak hem de ayni yani gıda, yakacak yardımı gibi yardımlar olarak sunulmaktadır. Yani İhtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlar sadece para yardımı değildir. Aynı zamanda ayni olarak yardımlar da yapılmaktadır.

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak, muhtaçlık seviyesinde bulunan ya da temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayan aileler için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından devlet destekli yardım politikaları sürdürülmektedir. Sosyal yardımlar temelde; dar gelirli ailelerin barınma, yakacak ya da beslenme gibi temel ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmesi için nakdi destek niteliğindedir. Ancak bazı durumlarda ihtiyaç sahiplerine direkt olarak yakacak yardımı, kıyafet yardımı veya kırtasiye yardımı gibi muadil yardımlar da yapılmaktadır.

Devlet temelli sosyal yardımların başında muhtaçlık seviyesindeki ailelere yapılan erzak yardımı gelir. Karşılıksız ve her ay düzenli olarak yapılan erzak yardımı, maddi imkansızlık yaşayan dar gelirli ailelerin beslenme ihtiyacını karşılaması hususunda önemli katkılar sağlar. Erzak yardımı niteliğindeki ödenekler, nakdi yolla yapılabileceği gibi direkt olarak besin maddelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması şeklinde de gerçekleştirilebilir.

İlgili kurum ya da kuruluşlara yapılan başvuruların olumlu sonuçlanmasının ardından dar gelirli ailelere erzak yardımlarını içeren koliler tahsis edilir. Erzak yardımları kapsamında temel gıda maddelerini içeren kolilerin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine;

 • 4 kişilik çekirdek ailenin 1 aylık ihtiyacı olan erzak kolisi değerinde nakdi yardım,
 • 4 kişilik çekirdek ailenin 1 aylık ihtiyacı olan erzak kolisi değerinde anlaşmalı gıda firmalarıyla birlikte oluşturulan kupon sistemleri ve sosyal yardımlaşma market kartı yardımı yapılır.

Aynı zamanda belediyelerin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü departmanlarına bizzat yapılan başvurular için, muhtaçlık seviyeleri muhtarlık ya da kaymakamlık tarafından resmi olarak tespit edilmiş kişilere direkt olarak erzak yardımı yapılabilir ya da erzak yardımı tutarında nakdi ödeme, anlaşmalı bankalar veya PTT şubeleri üzerinden ihtiyaç sahiplerine aktarılabilir.

Kaymakamlık Yardımları Nelerdir? Nasıl Alınır?

Erzak Yardımında Neler Var?

Türkiye’de özellikle Ramazan ayında ve ilgili kurumların belirlediği 3 ya da 6 aylık periyodik takvimler aralığında yapılan erzak yardımları, koli şeklinde verilir ve halk arasında Ramazan yardımı olarak da bilinir. Erzak yardımı kapsamındaki Ramazan yardım kolileri aslında her ay düzenli olarak verilen erzak yardımına ek olarak 3 aylık süreçte verilen yardımları ifade eder.

Belirli bir gelir seviyesinin altında olan ya da herhangi bir geliri bulunmayan ailelere verilen devlet temelli erzak yardımı; başta temel gıda maddeleri olmak üzere kişilerin hayati ihtiyaçlarını giderebilecek her türlü ürünü içerir.

Dar gelirli ailelere verilen erzak yardımının miktarı, ilgili kurum ya da bakanlık tarafından belirlenir. Yapılan hesaplama doğrultusunda erzak yardımı, çekirdek ailenin tüketim değerlerindeki en yüksek seviye baz alınarak oluşturulur. Erzak yardımı kapsamındaki koli içerisinde;

 • Temel beslenme için gıda maddeleri (uzman gıda denetleyicilerin gözetiminde hazırlan makarna, kahvaltılık malzemeler, baklagiller ve patates, tuz vb. gıda malzemeleri),
 • Kişisel ve hanenin temizliği için temel temizlik maddeleri,
 • Çocuklu aileler için bebek ve çocuk ihtiyaç maddeleri bulunmaktadır.
erzak yardımında neler var?
erzak yardımında neler var?

Erzak Yardımı Kapsamındaki Sosyal Yardımları Kimler Alabilir?

Devlet temelli sosyal erzak yardımı ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin yalnızca erzak yardımı başvuru yapması, bu yardımdan faydalanabilmeleri için yeterli değildir. Başvuru sahiplerinin aynı zamanda ilgili kurum ya da kuruluşlar tarafından belirlenen kriterlere uyması gerekir.

Bu bağlamda erzak yardımı başvurusunda bulunulan kurum tarafından yetkilendirilmiş görevliler, başvuru sahibi ailenin ikamet ettiği eve gelerek muhtaçlık durumu tespiti gerçekleştirirler. Belediyelerin ilgili bölümleri tarafından yapılan değerlendirmelerin neticesinde komisyon, yardım verilip verilmeyeceği kararına varır. Erzak yardım sürecinin sonucu, adayların başvuru sırasında verdikleri irtibat numarası üzerinden geri dönüş yaparak adaylara aktarılır.

Aynı zamanda başvuru yapmadığı halde gelir durumu muhtar veya belediyeler tarafından muhtaçlık seviyesinde olduğu tespit edilen ailelere de erzak yardımı ödeneği verilmektedir. Muhtarlık ya da belediyelerin ortak çalışması sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi dar gelirli aileler arasından araştırmalar sonucunda seçim yapılır. Seçimler dar gelirli herhangi bir ailenin mağduriyet yaşamaması açısından belirli aralıkla değil; kesintisiz olarak gerçekleştirilir.

Erzak Yardımı İçin Nereye Başvurulur?

Erzak yardımı nasıl alabilirim sorusuna cevap arayan kişilerin belirlenmiş kurum ya da kuruluşlara gerekli evraklarla birlikte müracaat ederek direkt başvuru yapması gerekir. Bu kurumların başında, kişilerin ikamet ettikleri il ya da ilçedeki belediyeler gelmektedir. Erzak ve gıda yardımının önemine vurgu yapan devlet, son yıllarda belediyelerin içerisinde erzak yardımı için ayrıca bir departman oluşturmuştur.

Ayrıca Türkiye’deki hemen her il ya da ilçede erzak yardımı başvurusu ve dağıtımı yapılan özel kurumlar bulunmaktadır. Ancak belirlenen her kurumun farklı bir hedef kitlesinin olduğu göze çarpmaktadır. Periyodik ve düzenli olarak erzak yardımı yapan kurumlar arasında;

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İl Müdürlükleri,
 • Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
 • Sosyal Hizmetler,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Sokak Çocukları Vakfı,
 • Parti Teşkilatları,
 • Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları,
 • İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Vakfı bulunmaktadır.

Devletten erzak yardımı almak isteyenler genellikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) ya da bağlı bulundukları il veya ilçedeki muhtarlık, belediye binalarına müracaat etmeyi tercih ederler. Bu adımda gıda yardımı almak isteyen kişilerin ikamet ettikleri yerdeki kaymakamlık binaları içinde bulunan vakıf departmanlarına gıda yardımı dilekçesi yazarak başvuru yapması gerekir. Başvuru sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde gerekli incelemelerin yapılması adına değerlendirme süreci başlatılır.

Gıda Yardımı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gıda yardımı nasıl alınır sorusu cevaplanırken bahsedilmesi gereken bir başka detay ise başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken belgelerdir. Başvuru yapılan kurumlar tarafından farklı şartlar gözetiliyor olabilir, dolayısıyla talep edilen belgelerin de farklı olması mümkündür. Bu nedenle başvuruda bulunacak olan kişilerin kurum tarafından yayımlanan duyuruları takip etmeleri sağlıklı bir adım olacaktır. Kaymakamlık yardımları nasıl alınır sorusu da aynı şekilde cevap bulurken belediye aracılığıyla gerçekleştirilen erzak yardımı için yapılan başvuru esnasında istenen belgeler;

 • Başvuru sahibine ait, üzerinde T.C kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • Erzak yardımı alabilmek için kurum tarafından temin edilen dilekçe örneği,
 • Doldurulması gereken erzak yardımı başvuru talep formu,
 • İşsizlik sigortası, mal beyanı ve gelir durumunun tespiti için gerekli belgeler şeklindedir.

Aynı zamanda başvuru sahiplerinin ikamet ettikleri muhtarlıklardan temin edebilecekleri muhtaçlık belgesini başvuru esnasında kuruma ibraz etmeleri gerekir. Başvuruda bulunmamış dar gelirli aileler için ise; mahalle muhtarları tarafında ilgili kurum ya da kuruluşlara muhtaçlık belgesi gönderilir. Böylece ihtiyaç sahibi kişiler için başvuru, muhtarlar tarafından yapılmış olur. Bu nedenle muhtarlar tarafından belirlenen listeler, sosyal yardımların verilmesinde temel dayanak olarak göze çarpmaktadır.

erzak yardımı kaç ayda bir verilir?
erzak yardımı kaç ayda bir verilir?

Erzak Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir?

Erzak yardımı, 4 kişilik çekirdek ailenin temel ihtiyaçları ve tüketim değerleri en yüksek seviyede baz alınarak hesaplanır. En genel tanımıyla erzak yardımlarının miktarı ve çeşitliliği, 4 kişilik çekirdek ailenin aylık ihtiyaçlarının giderilmesi amacını taşır. Aynı zamanda hanede yaşayan kişi sayısının fazla olması, çocuk sayısının birden fazla olması vb. özel durumlarda, ilgili kurum ya da kuruluşlar tarafından farklı koliler hazırlanır.

İhtiyaç sahibi kişilerin yaptıkları erzak başvuruları ilgili kurum ve belediyelerin yetkilendirdiği görevliler tarafından değerlendirildikten sonra; bu yöndeki muhtarlık listeleri de göz önüne alınarak erzak yardımı yapılacak aileler belirlenir. Belirlenen ailelere özellikle kış aylarında ve Ramazan süresince erzak yardımı yapılır.

Erzak yardımı dağıtılma zamanları, genellikle belediyelerin bünyesinde oluşturduğu vakıflar aracılığıyla şekillendirilir. Her belediye, kendi belirlediği periyodik takvimler çerçevesinde erzak yardım dağıtımlarını gerçekleştirir. Belirlenen zaman dilimleri, yapılan duyurular aracılığıyla erzak yardımı yapılacak kişilere iletilir.

Erzak Yardımı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Erzak yardımı sorgulama işlemi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının e-Devlet ile entegre “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” sayfası üzerinden gerçekleştirilebilir. Bunun için ilk olarak aşağıda paylaştığımız bağlantıya tıklayarak ilgili sayfaya gitmek gerekiyor.

wnedqyosqymgvafp2rawgabsybqdi9an6sd2hpij.png

 • Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfadaki “kimliğimi şimdi doğrula” butonu üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekiyor.

 • Bu aşamada açılan sayfa üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. kimlik kartı ya da internet bankacılığı gibi yöntemlerden biri aracılığıyla sisteme giriş yaptıktan sonra devlet yardımlı bütün sosyal yardımlar hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Erzak yardımı dağıtım sorgulamasını e-Devlet üzerinden yapmak için TIKLAYINIZ!

Kömür Yardımı Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir? Tıkla Öğren

Bebekler İçin Bez ve Mama Yardımı

Kaymakamlık Yardımları Nelerdir? Nasıl Alınır?

Kira Yardımı Nasıl Alınır? Kimlere Verilir?

Şartlı Eğitim Yardımı Nedir? Nasıl Başvurulur? 

65 Yaş Aylığı Nasıl Alınır?

 

Erzak Yardımı Hazırlanırken Temel Alınan Esas Nedir?

Önemli olan bozulmayan ve uzun süre saklanabilme koşullarına sahip olan gıdaların koliye konulmasıdır.

Sosyal Yardım Hattı Numarası Nedir?

ALO 144 dür.

İlgili Makaleler

11 Yorum

 1. Biz 6 kişiyiz kirada oturuyorum eşim fabrika işçisi herhangi bir yerde gelirim yok ayrıca banka borcum var 4 çocuğum var kendim de calisamiyorum ayrıca ömür boyu hastalığım var cocuklarim öğrenci çocuklarımın ihtiyacını karsilayamadigim için sizden destek bekliyorum gıda yardımı çocuk kiyafeti kira yardımı istiyorum

 2. Ben epleks hastasiyim çalışamıyorum 2 tane çocuğum var birisi ilkokula 2sınıf gidiyor kırtasiye ve tablet lazım yardım. Biriside 6 aylık bebek bez ıslak mendil gıda sebze-meyve temizlik koli yardım. Aile ihtiyaçımız var çok sıkıştık ihtiyaçımız var yardım etmenizi istiyorum.

 3. Ben epleks hastasıyım ve sağ elimi dondurulacak çalışamıyorum aile ihtiyaçımız var. 2 tane çocuğum var birisi 9 yaşında ilkokul 2 sınıfa gidiyor kırtasiye malzemesi ve tablet ihtiyaçımız var alamıyorum sizden yardım etmenizi istiyorum. Öbürü de 1 yaşında bebek bezi ve ıslak mendil bebek püsküvisi ihtiyaçımız var herşey pahalandı alamıyorum sizden yardım yardım etmenizi istiyorum. Mahallemizde bakkal yok gıda sebze-meyve temizlik koli yardım ihtiyaçımız var sizden yardım istiyoruz hepinize çok dua ederim allah razı olsun derim. 2 tane çocuklarım için nolur yardım edin.

 4. Kürü gıda yardim i ve para yardimlarindanfaydalanmak istiyorum

 5. Kiraciyim eşim mahkum izine gelmiş hamallık yapiyor iş bir gün var 3 gün yok 3 çocuğum var yardımlarınızı bekliyorum

 6. Yardım atyorum erzak kartı Bim kartiik çocuğum var ramazanayidir

 7. Benim mati durumum yok beni yardım edecek bir Allah sonra siz inşallah benim de kısmetim olur

 8. Çocuklarımın ranzaları kırık çok eski yeni bazaya ihtiyaçları var benim buzdolabım yok ve yatağımda çok eski yeni yatağa çok ihtiyacım var ev kira maddi ve erzak yardımınada çok ihtiyacım var yardımcı olurmusunuz

 9. Benim işim yok evim yok dorudürüs işimyok evkirami zorlanıyorum çok madulum ihtiyacımvar kızım Kayseri Erciyes üniversitesinde okuyor madidurmum yok borcumcok işyok çocuk 3 var okulagidiyo tablet alacak param yok evim yok borcumcok işyok çocuk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu