reklam
Nedir

İsim Değiştirme Şartları – İsim Değiştirme Ücreti

İsim Değiştirme Şartları - İsim Değiştirme Ücreti, İsim Değiştirme e-Devlet, 18 yaş altı İsim Değişikliği, e-Devlet İsim Değiştirme Ücreti, Mahkemeye Gitmeden İsim Değişikliği, e-Devlet İsim Değiştirme Ne Zamana Kadar ve daha fazlası yazımızda...

İsim Değiştirme Şartları – İsim Değiştirme Ücreti; İsmini değiştirmek isteyen kişiler nasıl bir yol izlemeli sırası ile paylaştık. İsim Nasıl Değiştirilir? Kabul Gören İsim Değiştirme Nedenleri nelerdir gibi pek çok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

İsim değiştirme çeşitli nedenlerden dolayı son dönemlerde sıklıkla tercih edilen bir durum haline gelmiştir. İsmin yanlış yazılması, sevilmemesi, karıştırılması, girilen ortamlarda mağduriyete sebep olması gibi birçok neden söz konusu olabilir. Peki, isim değiştirmek için ne yapmalı?

İleri sürülen bazı net nedenler söz konusu ise il ya da ilçe nüfus müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmak yeterli olurken diğer durumlarda ise dava açmak gerekebilir. Geçerli gerekçeler sunularak talep edilen isim değiştirme işlemi genellikle olumlu sonuçlanır. Ancak olumlu sonuçlanmazsa da sonucu değiştirebilmek adına çeşitli yöntemlere başvurmak mümkündür. Tüm sürece dair uygulanan belirli bir prosedür ve birçok detay mevcuttur.

İsim Nasıl Değiştirilir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda isim ve soyadının düzeltilmesi ile ilgili geçici süreli bir değişiklik yapılmış ve Soyadı Kanunu’na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük veya gülünç duruma düşüren, yazım ya da imla hatası olan ya da düzeltme işareti kullanılmasından dolayı anlam değişikliğine uğrayan isim ve soyadlarının değiştirilmesine izin verilmiştir. Bu kapsamda;

 • 24.12.2019 tarihinde sürenin 3 yıl daha uzatılması kararı sayesinde il ya da ilçe nüfus müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmak yeterli olacaktır.
 • Bu uygulamaya göre yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğü isim değiştirme konusunda yetkili kurumdur ve dilekçe sunulduğu takdirde haklı sebep tespit edilirse gerekli işlemleri sağlar.
 • İl veya ilçe idare kurulunun vereceği karar sonucunda bir defaya mahsus olmak şartıyla isim/soyad değiştirilebilir. Soyadı değiştirilen kişi erkekse; kendisi ile birlikte varsa eşinin ve müracaat tarihinde reşit olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir.
 • Bu durum kapsamına girmeyen ve farklı sebeplerden dolayı “İsmimi değiştirmek istiyorum” diyenlerin isim değiştirme dilekçesi ile isim değiştirme davası açmaları gerekmektedir.
 • Nüfus Müdürlüğü’ne başvuran ancak ret yanıtı alan kişilerin de ayrıca dava açması gerekir.
 • Dava açmak isteyen kişilerin mahkemeye sundukları dilekçede haklı sebeplerini de iletmeleri zorunludur.
 • Başvurular görevli ve yetkili mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesi‘ne yapılır.
 • Dilekçenin mahkemeye iletilmesinin akabinde gerekli masraf ve harçların adliye veznelerine yatırılması gerekmektedir.

İsim değişikliği talebinde bulunabilmek için haklı görülen nedenler vardır. Bu nedenler belge ya da tanıkla ispatlanabilir. Mahkemede bu belge ve tanıklar faydalı olabilir. Ancak bazı durumlarda ispata gerek yoktur. Bunun dışında açılan isim değişikliği davası olumlu sonuçlanmayabilir. Yani hakim isim değiştirme için sunulan nedeni kabul etmeyebilir. Yaygın şekilde isim değiştirme nedeni olarak sunulan ve hakimler tarafından reddedilen nedenler de vardır.

İsim değiştirme davası açarken faydalanabileceğiniz isim değiştirme dilekçe örneği için TIKLAYINIZ!

i̇sim değiştirme
i̇sim değiştirme

Kabul Gören İsim Değiştirme Nedenleri

Belirli bir isim değiştirme yasası bulunmasa da Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde isim değiştirme konusu ele alınmıştır. Bu maddeye göre isim değiştirme talebinde bulunabilmek için haklı nedenler belirlenmiştir. Bu nedenlere göz atmak gerekirse:

 • Kişinin isminin örf ve adetlere uygun olmaması
 • İsmin farklı kişiler tarafından alay konusu haline getirilmesi
 • Kişinin kendi çevresinde farklı bir isim ile bilinmesi
 • Kişinin dini inancını ya da cinsiyetini değiştirmesi
 • Kişinin isminin anlamı ile bağdaşmadığını düşünmesi
 • Kişinin aynı ismi taşıyan bir kardeşinin bulunması
 • Kardeş dışında da aynı isim ve soy isme sahip bir akrabanın olmasından dolayı karışıklık meydana gelmesi
 • İsmin bayan ve erkeklerde ortak kullanılmasından dolayı cinsiyet karışıklığı ortaya çıkması
 • Resmi kurumların suçtan dolayı aradığı bir kişi ile aynı isme sahip olunması

Bu nedenlerle isim değişikliği başvurusu yapıldığında dava sonucu başvuru sahibi lehine sonuçlanır. Bunların dışında da makul bir sebep sunulduğu takdirde hakimler tarafından değerlendirme yapılarak sebebin haklı bulunması durumunda isim değişikliğine onay verilecektir.

Kabul Görmeyen İsim Değiştirme Nedenleri

Mahkemeye verdiğiniz dilekçede aşağıda sıralanan nedenlerden birini belirttiyseniz davanızın olumlu sonuçlanmaması çok muhtemeldir. Çünkü bu nedenlerin isim değiştirme davası açılabilmesi için geçerli olabilecek nitelikte olmadığı varsayılmaktadır.

 • Kan davası gibi özel durumlardan dolayı kişilerin kimliklerini gizleyerek kendilerine ulaşılmasını engellemek istemeleri
 • Aile içerisinde suç işlemiş veya herhangi bir suça adı karışmış kişilerin bulunması
 • Kişinin işlediği suçlardan dolayı sabıka kaydının bulunması ve emniyet görevlilerinin kendisine ulaşmasını engellemeye çalışması
 • Mahkum hükmü giymiş kişiler ile aynı isme sahip olunması
 • Ülke genelinde aynı ismi taşıyan çok sayıda kişinin olması
 • Bazı ünlü insanlar ile aynı isme sahip olmak istenmesi

Bu durumlar isim değiştirme davalarında haksız sebep olarak görülmektedir. Ancak bu sebepler gerekçe sunularak soyadı değişikliği davası açılırsa hakimin araştırması ve değerlendirmesi sonucu verdiği karar olumlu olabilmektedir.

Çocuklar İçin İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Bebek ve çocuklar söz konusu olduğunda isim değişikliği yasal temsilciler olan ebeveynler aracılığı ile yapılabilir. Anne-baba çocukları için isim değişikliği davası açarak haklı bir gerekçe sunduklarında bebeğin ya da çocuğun ismini değiştirilebilir. Süreç yetişkinlerin açtığı dava süreciyle aynıdır.

18 yaşından küçük olan fakat ayırt etme yetisine sahip çocukların ebeveynleri isim değiştirme davası açmak istemezlerse çocuğun kendisi de dava açabilir. Ancak bazı durumlarda hakim çocuk için vasi atanmasını ve davada taraf olarak yer almasını talep edebilir.

i̇sim değişikliği
i̇sim değişikliği

İsim Değiştirme Davası Ücreti Nedir?

İsim değiştirme davası için yapılacak masraflar da büyük bir merak konusudur.

 • Açılan hukuk davaları için belirli tutarda gider avansı ve harç ücreti ödenmesi gerekmektedir. 2023 yılı için nispi harç tutarı 80 TL – 90 TL arasındadır.
 • Dava süresince yapılacak olan masraflar nedeniyle talep edilen gider avansının tutarı ise 200 TL – 300 TL civarındadır.
 • Bunun dışında davayı takip etmesi için bir avukat ile çalışmak istenirse de ekstra bir vekalet ücreti masrafı doğar.
 • Dava için tanık gösterilecekse bu da ekstra bir gider ortaya çıkacaktır.
 • İsim değiştirme davasında kararın kesinleşmesinden sonra karar Basın İlan Kurumu’na gönderilerek ilan edilmesi istenir. Bu ilan için de bir bedel ödenir.
 • Yani isim değiştirme ücreti davanın niteliğine göre değişkenlik gösterir.

Davanın hızlı sonuçlanmasını istiyorsanız bir avukat ile çalışmanız faydanıza olacaktır. Sizin adınıza en etkili dilekçeyi yazar, süreci takip eder ve tüm gereklilikleri sağlar. Hangi tür durumlarda tanık gerektiği konusunda sizi yönlendirip davanın lehinize sonuçlanmasına önemli katkıda bulunabilir. Ancak isminizin ya da soyadınızın sizi mağdur ediyor olması gibi çok net bir sebebiniz varsa avukata ihtiyaç duymadan da süreci tamamlayabilirsiniz.

İkinci Üniversite Rehberi: Şartlar, Üniversiteler ve Bölümler (Güncel)

e-Devlet İsim Değiştirme Süreci Ne Kadar Sürer?

Ad değiştirme davasının süresi mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmektedir. Mahkemeler duruşma tarihini genellikle 2 ile 4 ay sonrasına vermektedir. Verilen dilekçede ya da diğer işlemlerde bir eksiklik ya da yanlışlık yoksa yüksek ihtimalle, dava tek duruşmada sonuca bağlanır.

Bazen emniyetle yapılan yazışmalar süreci uzatabilmektedir. Basın İlan Kurumu’nun isim değişikliğini ilan etmesi ve ilanın bulunduğu gazeteyi mahkemeye yollaması da 1-2 hafta sürebilir. Bunun sonrasında da mahkeme kararı nüfus müdürlüğüne gönderir. Tüm bu aşamalar belirli bir zaman alır. Yani mahkeme sürecini belirleyen farklı birçok değişken vardır.

İsim Değiştirme Davası Kaç Kez Açılabilir?

Anayasa Mahkemesi isim değiştirme hakkında yalnızca bir kez dava açılabileceği kuralını iptal ederek bu davayı ikinci kez açabilmeye olanak tanımıştır. Yani, şu anda açılabilecek dava sayısı açısından bir kısıtlama yoktur. İkinci kez veya istenirse daha fazla sayıda dava açılabilir. Ancak tekrar açılan isim değiştirme davalarında daha zorlu bir süreç geçirileceği bir gerçektir. Bundan dolayı ikinci kez ya da daha fazla isim değiştirme davası açmayı düşünen kişilerin bir avukatla çalışması ve ispat yollarını etkili bir şekilde denemesi süreci rahatlatabilir.

Talebin İptali Veya Davanın Reddi

Dava açan kişi dilerse davadan vazgeçebilir. Bu durumda mahkemeye davadan feragat etmek istediğini sözlü beyan ile ileterek ya da feragat dilekçesi vererek dava sürecini durdurabilir.

İsim değiştirme davası haklı sebep sunulduğunda ve hukuki işlemlerin tümü doğru bir şekilde yapıldığında büyük olasılıkla olumlu sonuçlanacaktır. Ancak dava hakimi belirtilen sebebi haklı görmezse davayı reddedebilir. Davanın reddolunması halinde 1 yıl içerisinde itiraz edilebilir, kanun yollarına başvurularak istinaf sürecine girilebilir. İstinaf mahkemelerinde dosyanın incelenmesi biraz zaman alabildiği için dava süreci uzayabilir.

Adres Bilgisi Sorgulama

Kimlik Yenileme Ücreti 

 

İsim Değişikliği Yapınca Sicile İşlenir mi?

Evet.

İsim Değişikliği Ücretli midir?

Hayır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu