Edevlet.net

Boşanma Davası: Nereye Başvurulur? Evraklar, İşlemler

Türkiye Cumhuriyeti içinde evlilik ve boşanma prosedürü Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Evlilik birliğinin çeşitli nedenlerle bozulmasının ardından taraflardan biri ya da ikisi birden boşanma başvurusunda bulunabilir. Ancak boşanma sebeplerine ve tarafların taleplerine bağlı olarak farklı hukuki süreçler devreye girer. Medeni Kanun kapsamında boşanmaya neden olabilecek durumlar belirtilmiştir. Bu nedenler arasında:

 • Taraflardan birinin terk etmesi, terk edilmek
 • Hayata, cana kast etmek
 • Onur, gurur kırıcı davranışlara maruz kalmak
 • Şiddetli geçimsizlik
 • Zina
 • Akıl hastalığı
 • Hukuksal olarak suç işlemek yer alır.

Belirtilen nedenler kapsamında bireyler “boşanmak istiyorum” anlamına gelen dilekçelerle ilgili birimlere başvurabilirler.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlenirken bireylerden birtakım belgeler talep edildiği gibi evliliği sonlandırmak isteyen çiftlerden de prosedüre uygun belgelerle başvurularını yapmaları beklenir. Bu belgeler evlilik birliğini bitirmek isteyen çiftlerin anlaşmalı ya da çekişmeli boşanmak istemelerine göre değişiklik gösterir.

 • Eğer taraflardan ikisi de boşanma konusunda hemfikirse ve dava ile ilgili ortak karar verildiyse durum anlaşmalı boşanma olarak değerlendirilir. Tarafların, kendilerini temsil eden avukatlarının hazırladığı boşanma protokolünü imzalaması yeterli olur. Avukatlar aracılığıyla ilgili mahkemeye talep iletilebilir.
 • Eğer taraflardan biri boşanmak istemiyorsa ve velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşma sağlanamaması halinde ise durum çekişmeli boşanma olarak tanımlanır. Çekişmeli boşanma davasında; tarafların herhangi bir protokol olmadan ilgili mahkemeye talebini iletmesi gerekir.

Boşanma Davası İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma işlemleri için ülkemizde sorumlu olan mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Boşanma davasında yetki ilk aşamada Aile Mahkemesi’nde bulunur. Boşanma davası açmak isteyen kişilerin Aile Mahkemesi’ne başvurması yeterli olacaktır. Ancak evliliğini sonlandırmaya karar veren bireylerin ikamet ettikleri yerde Aile Mahkemesi yoksa; vatandaşlar Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yaparak da boşanma davası açılabilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesinde çekişmeli boşanma davası açma prosedürü ve başvurunun yapılacağı mahkeme açık bir şekilde belirtilmiştir. İlgili maddede; “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” ifadesi yer alır. Bu ifade kapsamında çekişmeli olarak boşanacak çiftlerden davayı açmak isteyen tarafın kendi ikameti ya da evliliği sürecinde ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemesi’ne başvurması gerekir.

İkamet Adresinin Belli Olmadığı Durumlarda Boşanmak İçin Nereye Başvurulur?

İkamet adresinin kesin olmadığı durumlarda, yerleşim yeri bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de boşanma davası açması durumunda ise prosedürde bir değişiklik söz konusu olur. Mevcut durumdaki kişilerin ilk aşamada Türkiye’deki son yerleşim yerinin bağlı olduğu Aile Mahkemesi’ne başvurması beklenir. Ancak kişinin Türkiye’de hiç yaşamaması ya da herhangi bir adresinin olmaması halinde ise; boşanma davası Ankara, İzmir veya İstanbul sınırları içindeki Aile Mahkemeleri’nden birinde görülür. Dava, büyükşehirlerdeki herhangi bir Aile Mahkemesi’nde yapılacaktır. Davanın yeri kişilere tebliğ edilir.

Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma işlemleri için istenilen evraklar, evlilik birliğini bitirmek isteyen çiftlerin hazırlaması gereken belgelerdir. Boşanmak için gerekli belgeler, davanın çekişmeli ya da anlaşmalı olmasına bağlı olarak farklılaşır. En temel yönüyle boşanma için gerekli evraklar aşağıdaki şekilde listelendirilebilir:

 • Boşanma dava dilekçesi
 • T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu resmi belgeler (Kimlik, pasaport, ehliyet)
 • Davanın avukat aracılığıyla açılması halinde; boşanma dava vekaletnamesi
 • Dava harç ve gider masraflarının yatırıldığına dair makbuz veya dekont
 • Dava dilekçesine konu olan delil ve dilekçe ekleri

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların; belirtilen belgelere ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü ile başvurusunu yapması yeterli olur.

Çekişmeli boşanma durumlarında ise; boşanmanın özel sebepleri (zina,onur kırıcı davranış, şiddet, hayata kast) veya genel sebepleri (şiddetli geçimsizlik) göz önünde bulundurulur. Boşanmaya sebep olan olayın ispatı; iddia edene aittir. Bu nedenle iddiacı tarafın, iddiasını belgelerle kanıtlaması beklenir.

Çekişmeli boşanma davası açarken verilen dilekçeyle birlikte delil niteliğindeki belge, fotoğraf, evrak veya metinler dosyaya eklenebilir. Mahkemeye sunulacak ya da dosyaya eklenecek belgeler arasında; darp raporu, banka ekstresi, mesajlaşma ya da yazışmalar, otel kayıtları, tanık listeleri ve sosyal medya paylaşımları yer alabilir. Tarafların ya da taraf avukatlarının yargılama aşamasında da bu delilleri dosyaya eklemesi söz konusudur.

Evliliğini bitirmek isteyen kişilerden birinin maddi ve manevi tazminat taleplerinin olması da çekişmeli boşanma dava konusunun içinde yer alır. Boşanma aşamasında ya da boşanma davasının açılma noktasında bireylerin tazminat taleplerini mahkemeye sunması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Halk arasında tek celsede boşanma olarak da bilinen anlaşmalı boşanma, tamamen tarafların rıza göstermesine dayanan boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini bitirmek isteyen çiftlerin bir protokol hazırlatması ve bu protokolün mahkeme tarafından kabul edilmesiyle işleyen bir süreçtir.

Çekişmeli boşanmaya kıyasla daha kısa sürede noktalanan bu boşanma şeklinde de tarafların uyması gereken birtakım prosedürler söz konusudur.

 • Anlaşmalı boşanmada aranılan ilk şart; tarafların evliliklerinin en az 1 yıl sürmüş olmasıdır. 1 yıldan az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılması mümkündür değildir.
 • Anlaşmalı boşanmada aranılan ikinci şart ise; tarafların boşanmanın sonuçlarına konu olan velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi detaylarda uzlaşmaya varmış olmalarıdır. Aynı zamanda kişilerin boşanma protokolünde anlaşmaya varılan bütün konular maddeler halinde belirtilmelidir.
 • Anlaşmalı boşanmada aranılan son şart ise; eşlerin ilk duruşmada mutlaka mahkeme salonunda bulunmasıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünü kendi rızasıyla kabul ettiğine dair tarafların, hakime sözlü beyanda bulunması şarttır.

Anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar arasında, kişilerin kendi rızalarıyla oluşturdukları ve imzaladıkları protokol yer almalıdır. Protokolün yanı sıra; bireylerin üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan nüfus suretleri ve çiftin evliliklerinden doğan çocuklarının kimlikleri de istenilen belgelerdendir. Bütün bunların dışında, boşanma davalarının tümünde istenilen temel vekaletname, harç ve gider avanslarının dekontları da dosyada hazır bulundurulmalıdır.

Boşanma Davası Dilekçesi Nedir? Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma davası dilekçesi, bireylerin ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemesi’ne evlilik birliğini sonlandırmak istediğini ifade eden yazılı bir belgedir. Ancak bu belgenin bazı kurallar çerçevesinde yazılması şarttır. Usulüne uygun yazılmayan boşanma dilekçesinin mahkeme tarafından kabul edilmemesi söz konusu olur. Boşanma davasının kabul edilmesi ve tarafların haklarının korunması için boşanma dilekçesinde hukuki gerekçeler ve dayanaklar tek tek sıralanmalıdır.

Boşanma dilekçesi anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma hususunda değişiklik gösterir. Ancak temelde her iki boşanma türünün boşanma dilekçesi örneği birtakım hukuki ifadeleri barındırmak zorundadır:

boşanma dilekçe örneği

 • Dava açılacak Aile Mahkemesinin isminin dilekçenin başına yazılması gerekir.
 • Ardından davacı ve davalı olan tarafların ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve ikamet bilgileri eklenir.
 • Boşanma davasına gerekçe olan konunun sebebi (boşanma nedeni) belirtilir. Boşanma nedeni ve boşanmaya dair bütün gerekçeler açık bir şekilde ifade edilmelidir.
 • Boşanmaya sebep olan duruma dair kanıtların dosyaya eklenmesi önemli bir adımdır. Kanıt niteliğindeki tanıkların isim ve adresleri de dilekçede yer almalıdır.
 • Dilekçede tarafların talepleri (nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat) yer almalıdır.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde, eşler tarafından imzalanan boşanma protokolü mutlaka yer almalıdır. Protokolde tarafların isim ve soyisimlerinin altında ıslak imzalarının bulunması şarttır.

Boşanma Davasında Avukat Tutma Zorunluluğu Var Mıdır?

Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma davası açmak için avukat tutma zorunluluğu bulunmaz. Tarafların anlaşması halinde, avukata vekalet vermeden ilgili Aile Mahkemesi’ne boşanma dilekçeleriyle giderek başvuru yapmaları mümkündür. Anlaşmalı boşanma prosedürünü yerine getiren taraflar, ilk mahkemede protokolü kabul ettiklerini sözlü beyan etmeleri halinde boşanma sürecini tamamlayabilirler.

Çekişmeli boşanma davaları, kişilerin ortak noktayı bulamamasından doğan problemlerle uzun süren davalardır. Bu nedenle kişilerin bir avukat aracılığıyla süreci yönetmelerinin daha sağlıklı olduğu da belirtilir.

Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

2021 yılında boşanma avukatlarına ödenecek ücret; davanın türüne, zorluğuna ve uzunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında avukatlık ücretlerinin alt sınırları belirlenmiştir.

 • 2021 yılında anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları için öngörülen avukatlık ücreti için alt sınır 3.400 TL‘dir. Belirlenen ücretin içinde dosya ve dava masrafları bulunmaz.
 • 2021 yılında çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücreti 7.000-20.000 TL arasında değişebilir.

Adıma Açılmış Dava Var mı?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitemiz resmi kurum ve kuruluşlar ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.