reklam
Eğitim

Özürlü Özürsüz Toplam Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Özürlü Özürsüz Toplam Devamsızlık Hakkı Kaç Gün? Devamsızlık Hakkı Kaç Gün? Lisede Özürlü Devamsızlık Kaç Gün? Lisede Özürsüz Devamsızlık Kaç Gün? Açıköğretim Liselerinde Devamsızlık Kaç Gün? Üniversitede Devamsızlık Kaç Gün? Nakil Durumunda Devamsızlık Kaç Gün? Öğrenci Devamsızlığı Nasıl Öğrenilir? Devamsızlık İkinci Dönemde Sıfırlanıyor mu? Devamsızlık Biterse Ne Olur ve daha fazla sorunun cevabı yazımızda...

Özürlü Özürsüz Toplam Devamsızlık Hakkı Kaç Gün? Okullarda devamsızlık hakkımız kaç gündür gelin birlikte bakalım. Bütün öğrenim programları içerisinde, her bir sene için öğrencilere belirli oranda devamsızlık hakkı tanınır. Devamsızlık hakkı 2 şekilde kullanılır. Birincisi özürlü, yani sağlık kurumlarından belirlenmiş kurallara uygun rapor alınarak yapılan devamsızlıktır. İkincisi ise özürsüz, yani herhangi bir mazeret olmadan yapılan devamsızlıktır. Öğrenim yasalarında iki devamsızlık türü için de farklı süreler belirlenmiştir. Devamsızlık süreleri belirlenirken, öğrencinin eğitiminin aksamamasına dikkat edilir.

Her öğrencinin eğitim senesi içerisinde hastalanması, ailevi sorunlar yaşaması ya da okulla ilgili sıkıntılarının oluşması normaldir. Böyle durumlarda mazeretli ya da mazeretsiz olarak devamsızlık hakkı kullanılabilir. Ancak doğal afet, hava koşulları gibi durular nedeniyle öğrencilere verilen izinler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

Öğrencilerin sene içerisinde alacakları dersler ve bu derslerin içeriği, ilgili bakanlık tarafından sene başında belirlenir. Okula gitmeyen öğrenci alacağı bilgilerden eksik kalır. Devamsızlık sınırlamasının olması ise hem öğrencinin öğreniminin engellenmemesi hem de okulların belirli bir düzenden çıkmaması içindir.

Öğrencilere Vergisiz Bilgisayar Marka ve Modelleri | Vergisiz Bilgisayar Fiyatları

Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Devamsızlık süreleri öğrencinin okuduğu öğrenim kademesine göre farklılık gösterir. Okul öncesi eğitimde öğrencinin 10 gün aralıksız olarak eğitim kurumuna gitmediği takdirde veli yazılı olarak bu durumla ilgili bilgilendirilir. Devamsızlık süresi aralıksız 20 güne çıktığında ise öğrencinin kurum ile ilişiği kesilir. İlişik kesilmesi durumu yazılı şekilde öğrenci velisine bildirilir.

İlkokul öğrencileri için ise bir devamsızlık şartı yoktur. Ancak asıl olan öğrencinin eğitimine kesintisiz devam etmesi olduğu için öğrencinin okula gitmesi önemlidir. İlköğretimde, öğrencinin devamsızlıktan kalması gibi bir sorun bulunmaz. Bu nedenle özürlü ve özürsüz  devamsızlık kavramı ilkokul öğrencileri için geçerli değildir. İlköğretim denilen süre 1., 2., 3. ve 4. sınıfları kapsar. İlköğretim öğrencisinin devamsızlık yaptığını tespit eden okul yönetimi 7 gün sonra bu durumu veliye bildirmekle yükümlüdür. Burada amaç öğrencinin devamsızlık nedeninin tespit edilmesidir. Eğer öğrencinin öğrenim hayatının engellenmesi gibi bir durum varsa, gerekli işlemler yapılarak bu durumun engellenmesi şarttır.

Ortaokullar için de bir devamsızlık sınırı olmamasına rağmen, devamsızlığı 20 günü geçen öğrenciler için kurul kararı gereklidir. Yani aslında öğrenci 1 sene boyunca en fazla 20 gün devamsızlık yapabilir. Sene sonunda toplanacak Şube Öğretmenler Kurulu öğrenci için sınıf tekrarı ya da sınıf geçme kararı verebilir. Karar aşamasında öğrencinin ders başarı notlarının hepsinin geçer olması durumu aranır.

devamsızlık hakkı kaç gün?
devamsızlık hakkı kaç gün?

Liselerde Özürlü Devamsızlık Kaç Gün?

Devamsızlık hakkının en önemli olduğu eğitim basamağı lisedir. Lisede yapılan devamsızlıklar sene tekrarına kadar gidebilir. Liseye geçen öğrenciler için şartlar ağırlaşıyor. Lisede özürlü devamsızlık hakkı toplam 20 gün. Özürlü devamsızlık için öğrencinin okula gelmediği günün başlangıcından itibaren 5 gün içinde mazeret nedeninin okula bildirilmesi zorunludur. Veli kendi rızasının olduğuna dair yazılı dilekçe ile okul yönetimini bilgilendirebilir.

Bir başka yöntem ise sağlık kurulundan alınan ve rapor adı verilen belgenin okula iletilmesidir. Okula iletilecek raporun öğrencinin birinci derece akrabaları tarafından düzenlenmiş olması gerekir. Ayrıca öğrencinin mazeretini bilgilendiren belge okula daha geç ulaştırılacak ise, yönetime bu konuyla alakalı bilgi verilmelidir.

Lisede Özürsüz Devamsızlık Kaç Gün?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gün olarak belirlenmiştir. 10 günü geçen devamsızlıklarda geçerli bir mazeret bildirmek zorunludur. Bu 10 gün toplam devamsızlık süresidir. Özürlü ve özürsüz devamsızlığın toplamı 30 günü geçtiğinde bu durum, öğrenci için sınıf tekrarı anlamına gelir. Ancak çok önemli bir hastalık sorunu olduğunda heyet raporu ile devamsızlık süresinin uzatılması söz konusu olabilir.

Devamsızlık ile ilgili bir başka durum ise öğrencinin okul etkinliklerinde geçirdiği zamandır. Herhangi bir alanda okulunu temsil eden öğrencinin, okulu temsil ettiği süre devamsızlıktan sayılmaz. Örneğin; okul için spor ya da sanat dallarından birinde görev alan, okulda ve derste bulunmayan öğrenci okuldaymış gibi davranılır. Bu durum bir nevi idari izindir. Öğrencinin yurt içi ya da yurt dışında olması bu durumu değiştirmez. Aynı zamanda bu etkinliklerin hazırlık sürelerinde de öğrenci devamsızlık yapmış sayılmaz.

Yarım gün devamsızlıklarda ise öğrencinin girdiği toplam ders saati gözetilir. 1 gün içerisinde toplam ders saatinin üçte ikisini tamamlamış öğrenci yarım gün, bundan daha fazla derse katılmayan öğrenci tam gün devamsızlık yapmış sayılır.

Öğrenci Okul Numarası Öğrenme ve Sorgulama

Açıköğretim Liselerinde Devamsızlık Kaç Gün?

Sadece mesleki açıköğretim liselerinde devam zorunluluğu vardır. Mesleki açıköğretim liselerinde devamsızlık hakkı her bir ders için dersin dörtte biri kadardır. Bu süre geçilirse öğrenci dersten başarısız sayılır. Düz açıköğretim liselerinde ise böyle bir zorunluluk yoktur.

Üniversitede Devamsızlık Kaç Gün?

Üniversite için devamsızlık hakkı, diğer öğretim kurumlarına göre daha farklıdır. Devamsızlık, dersin durumuna ve eğitim kurumunun kendi kurallarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin; laboratuvar ve uygulama derslerinin devamsızlık hakkı diğerlerine göre daha az olabilir. Bir yüksek öğrenim kurumunda geçerli olan devamsızlık hakkı diğerinde uygulanmayabilir.

Devamsızlığı etkileyen bir başka konu, öğrencinin dersi aldığı yıldır. Bazı kurumlarda bir önceki sene devam zorunluluğunu tamamlamış ancak dersten başarısız olmuş öğrenciler için devam zorunluluğu aranmaz. Ancak burada derse giren öğretim görevlisinin de görüşü önem taşır. Genel olarak üniversiteler öğrencilerinin %70-80 oranında derse girmesini ister. Yine de bazı kurumlarda devam zorunluluğu hiç yoktur. Üniversite öğrencileri devamsızlık hakları ile ilgili net bilgiyi öğrenci işlerinden, danışmanlarından ve okul tüzüğünden öğrenebilirler.

üniversitede devamsızlık kaç gün?
üniversitede devamsızlık kaç gün?

Nakil Durumunda Devamsızlık Kaç Gün?

Nakil durumu için öğrenciye özel bir hak tanınır. Nakil olan öğrenci 5 gün devamsızlık hakkına sahiptir. Öğrenci isterse bu hakkını kullanır, istemezse hakkından feragat edebilir. Feragat ettiği devamsızlık hakkını daha sonra değerlendirmesi ise söz konusu değildir. Nakil durumundaki devamsızlık hakkı öğrencinin okul değiştirme döneminde adaptasyon sorununu atlatması içindir.

Öğrenci Devamsızlığı Nasıl Öğrenilir?

Okul yönetimi uzayan devamsızlıkları aileler ile paylaşmakla yükümlüdür. Bunun yanında lise ve öncesi öğrenim programlarındaki öğrencilerin velileri öğrencilerinin devamsızlığını e-okul sistemi üzerinden öğrenebilirler. E-okul sayfasında öğrencinin T.C kimlik numarası, okul numarası ve doğrulama kodu girildikten sonra öğrenci ile ilgili bilgiler ekrana gelir. Devamsızlık bilgisi ile birlikte öğrencinin not durumu da bu sistem üzerinden incelenebilir. E-okul, velilerin öğrencinin okul durumunu net olarak takip edebileceği bir platformdur.

Öğrencilere Karşılıksız Yardım Parası! Kimler Alabilir?

 

Devamsızlık İkinci Dönemde Sıfırlanıyor mu?

Hayır.

Devamsızlık Biterse Ne Olur?

Devamsızlık süresi dolunca sınıf tekrarına kalınır.

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Bazı Yerlerde Özürlü 20 Yazıyor Burada 35 Hangisine İnanacağımı şaşırdım hangisi doğru acep ?

    1. Özürlü devamsızlık 20gün bu kesin bilgi ilçe milli eğitim den öğrendim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu