SGK - SSK

SGK İdari Para Cezaları 2024 SGK İdari Para Cezası Sorgulama ve Ödeme

SGK İdari Para Cezaları Nelerdir? SGK İdari Para Cezası Sorgulama ve Ödeme, SGK İdari Para Cezası Sorgulama, SGK İdari Para Cezası Ödeme, SGK İdari Para Cezası İndirim, SGK İdari Para Cezası Ödeme e- Devlet, SGK İdari Para Cezaları Nereye Ödenir? SGK İdari Para Cezaları Nasıl Ödenir? SGK İdari Para Cezasına İtiraz, SGK İdari Para Cezası Zamanaşımı ve daha fazlası hakkındaki tüm detaylar yazımızda...

SGK İdari Para Cezaları – SGK İdari Para Cezası Sorgulama ve Ödeme; SGK İdari para cezalarının tümünü son güncel haliyle sizler için derledik… İdari para cezaları sorgulama işlemleri, SGK idari para cezalarında indirim oluyor mu, idari para cezalarına af gelir mi gibi soruların cevapları yazımızda…

SGK idari para cezaları çeşitli ihlal ve ihmallerin tespiti sonucunda verilen cezalardır. Bu cezalar en çok işverenin tesisinde çalıştırdığı sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafındaki işlemlerini yapmaması ya da eksik yapması durumunda uygulanır. Burada amaç, sigortalının hakkını korumak ve işverenin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu farklı sebeplerden dolayı işverene ceza kesebilir. Bunlar arasında en çok karşılaşılan cezalar, SGK işe giriş bildirgesi cezası ve işten ayrılış bildirgesi geç verme cezası gibi sigortalıların işlemlerinin aksamasına sebep olan durumlarda düzenlenen yaptırımlardır. Ama bunun yanında e-defter göndermeme cezası gibi işverenin işletmesiyle ilgili belgeleri geciktirmesinden kaynaklanan yaptırımlar da vardır.

Biz sizler için hazırladığımız bu yazıda tüm SGK idari para cezaları üzerine konuşacağız. Hangi durumda ne kadar ceza kesiliyor, hepsine bakacağız. Şimdi ilk olarak yazı içerisinde sizlerle paylaşacaklarımızın bir listesini yapalım:

 • SGK cezaları nelerdir ve ne kadardır?
 • SGK idari para cezaları sorgulama işlemleri nereden yapılır?
 • SGK idari para cezaları nereye ödenir?
 • SGK idari para cezaları indirim miktarı ne kadar?
 • SGK idari para cezalarına af uygulanıyor mu?

Biz tüm bu soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtladığımızda, siz de konu hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Hemen ilk maddeyle başlayalım.

T.C Kimlik No ile SGK Emeklilik Sorgulama 2024 e-Devlet Emeklilik Sorgulama

sgk i̇dari para cezaları
sgk i̇dari para cezaları

SGK İdari Para Cezaları

Şimdi sizlerle SGK’nın idari para cezası uyguladığı durumları ve bu noktada kesilen ceza miktarlarını tek tek açıklayacağız. Siz bu liste dışındaki yönetmelik için bölüm sonunda verilen linki kullanabilirsiniz. 

SGK’nın idari para cezası uyguladığı durumları 6 başlık altında toplayabiliriz. Bunlar:

 • GSS kanuna göre uygulanacak cezalar,
 • iş yeri bildirgesinin teslimiyle alakalı cezalar,
 • Aylık pirim ve hizmet belgesinin teslimiyle ilgili cezalar,
 • İş yeri defter ve kayıt belgelerinin teslimi ile ilgili cezalar,
 • Defterlerin düzenlenmesi ile ilgili cezalar,
 • İbraz süresi geçtikten sonra teslim edilen defterlerle ilgili cezalar olarak sıralanabilir. 

Şimdi hemen ilk ceza türü ile başlayalım.

1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Göre Düzenlenen SGK İdari Para Cezaları

Bu ceza iş yerinde çalışan sigortalıların giriş çıkış işlemlerinin yapılmasıyla alakalıdır. SGK tespit ettiği takdirde geriye dönük işe giriş cezası bile kesebilir. 

 • Sigortalı işe giriş bildirgesi geç verme cezası her sigortalı için, asgari ücret tutarındadır
 • SGK giriş belgesi düzenlenmesinin yapılmadığı ve teslim edilmediği bilgisine denetim kurumları, bankalar, kamu idareleri ya da kanunla kurulan kurumlardan alınan belgelerden ulaşılması durumunda işverene her sigortalı için aylık asgari ücretin 2 katı kadar ceza uygulanır.
 • Bir önceki maddenin bir yıl içerisinde ikinci kez oluşması durumunda kesilecek ceza miktarı, aylık asgari ücretin 3 katıdır. 

Sırada iş yeri bildirgesi ile alakalı cezalar var. 

SGK idari para cezaları hakkındaki bildirimine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

2. İş Yeri Bildirgesini Tanınan Yasal Süre İçerisinde Teslim Etmeyenlere Uygulanan SGK İdari Para Cezaları

İş yeri bildirgesini yasal süre içerisinde usulüne uygun bir şekilde teslim etmeyenlere defter tutma şekline göre ceza kesilir.

 • Kamu idareleri ile bilanço esasları doğrultusunda defter tutma zorunluluğu olanlara, aylık asgari ücretin 3 katı ceza kesilir. 
 • Yukarıda bahsedilenler dışında, diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara aylık asgari ücretin 2 katı para cezası uygulanır. 
 • Defter tutmakla yükümlü olmayan işletmelere uygulanan ceza, asgari ücret kadardır. 

Şimdi de aylık prim ve hizmet belgesi konusunda düzenlenen cezalara bakalım. 

SGK E-Bildirge Nedir? 2024 SGK E-Bildirge Şifre – SGK E-Bildirge Verme Süresi

3. Aylık Prim ve Hizmet Belgesini (APHB) Tanınan Yasal Süre İçerisinde Teslim Etmeyenlere Uygulanan SGK İdari Para Cezaları

Aylık prim ve hizmet belgesini tanınan yasal süre içerisinde usulüne uygun bir şekilde teslim etmeyenlere belgenin durumuna göre ceza kesilir.

 • Usule uygun olmayan belgenin ek olması durumunda; belgede kayıtlı sigortalı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında ceza uygulanır. Fakat burada işçi sayısı ne olursa olsun, toplam ceza bedeli aylık asgari ücretin 2 katını geçemez.
 • Usule uygun olmayan belgenin asıl olması durumunda; belgede kayıtlı sigortalı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında ceza uygulanır. Fakat burada da üst sınır vardır. Ek bildirge cezası aylık asgari ücretin 2 katını geçemez.
 • Belge için SGK tarafında re’sen düzenlenmesi durumunda her bir belgede kayıtlı sigortalı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında ceza kesilir. Burada da üst sınır 2 asgari ücrettir. İşçi sayısı daha fazla olsa bile ceza miktarı 2 asgari ücreti geçemez.
 • Belgedeki eksik ve hataların; denetim kurumları, bankalar, kamu idareleri ya da kanunla kurulan kurumlar gibi üçüncü koldan tespit edilmesi ve SGK’ya bildirilmesi halinde aylık asgari ücretin 2 katı ceza uygulanır. Bu durumda belgenin kim tarafından düzenlendiğine bakılmaz. 
 • Defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlar tarafından düzenlenen raporlara istinaden tespit edilen usulsüzlükler, eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, asgari ücretin 2 katı para cezası ile cezalandırılır. 

APHB sebebiyle kesilen idari para cezalarını konuştuk. Şimdi de iş yeri defter ve kayıt belgelerinin teslimi ile ilgili cezalara bakalım. 

sgk i̇dari para cezası sorgulama ve ödeme
sgk i̇dari para cezası sorgulama ve ödeme

APHB SGK Sigorta Türü Nedir? 506 / APHB Ne Demek? 2024

4. İş Yeri Defter, Kayıt ve Belgelerinin İhtara Rağmen İbraz Edilmemesi Durumunda Uygulanan SGK İdari Para Cezaları

Bu ceza kalemi; iş yerine ait ilgili belgelerinin SGK tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen belgeleri kontrol edecek memurlara herhangi bir mücbir sebep sunulmadan 15 gün içinde teslim edilmemesi halinde uygulanır. Bu ceza tipi de defter tutma durumuna göre belirlenir. Ayrıca ilgili belgeleri kontrol edecek memurlara tasdiksiz bir şekilde teslim eden işverenlere de aşağıda bildirilen esaslara göre para cezası kesilir. 

 • Bilanço esasları doğrultusunda defter tutmakla yükümlü olanlara aylık asgari ücretin 12 katı para cezası kesilir.
 • Diğer tür defterleri tutması gerekenlere kesilen idari para cezası, aylık asgari ücretin 16 katı kadardır. 
 • Bu durumda kalan ve defter tutmakla yükümlü olmayanlar, aylık asgari ücretin 3 katı tutarında ceza öder. 

Gördüğünüz gibi bu kalemde oldukça yüksek cezalar var. Biz şimdi defter kayıtlarının geçersiz olması halinde uygulanan cezaları konuşalım. 

5. Defterlerin Kayıtlarının Geçersizliği Durumunda Uygulanan SGK İdari Para Cezaları

SGK defter ve ilgili belgelerinin tümünü zamanında teslim eden fakat defter kayıtları içerisinde geçersizlik halleri tespit edilen iş yerlerine de ceza uyguluyor. Buradaki ceza miktarları da defter türüne göre belirleniyor. Yalnız bir noktaya dikkat etmekte fayda var. Mevzuatta verilen ceza miktarları defterde geçersizlik hali görülen her takvim ayı için belirtilmiş. Yani aşağıda göreceğiniz ceza miktarları tek bir ayın miktarları. Siz defterdeki geçersizlik durumu kaç aya aitse, cezayı o sayıyla çarpmalısınız.

 • Bilanço esasları doğrultusunda defter tutmakla yükümlü olanlara her takvim ayı için aylık asgari ücretin yarısı tutarında ceza kesilir. Fakat toplam ceza asgari ücretin 12 katını aşamaz. Yani geçersizlik durumu ne olursa olsun, en fazla 24 ay için ceza kesilebilir.
 • Diğer tür defterleri tutması gerekenlere kesilen idari para cezası, aylık asgari ücretin yarısı kadardır. Bu kalemde üst sınır asgari ücretin 6 katıdır. Yani en fazla 12 takvim ayı için ceza kesilebilir. 
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için de ceza her takvim ayı için asgari ücretin yarısı olarak belirlenmiştir. Üst sınır 3 asgari ücrettir. En fazla 6 ay için idari para cezası uygulanabilir. 
 • Bilanço esasları doğrultusunda defter tutulması gerekirken, işletme hesabına göre defter tutulursa da ceza uygulanır. Bu durumda cezanın miktarı aylık asgari ücretin 12 katı olarak belirlenmiştir.
 • Ayrıca geçersiz sayılan her bir ücret tediye tablosu için işverenin aylık asgari ücretin yarısı kadar ceza ödemesi gerekir. 

Ve son ceza başlığına geldik. İbraz süresi geçtikten sonra teslim edilen defterlere ait cezalara bakalım. 

6. İbraz Süresi Geçirildikten Sonra İncelemeye Sunulan Belgeler İçin Uygulanan İdari Para Cezaları

İbraz süresi geçtikten sonraki zaman zarfında incelemeye sunulan ve tümünün ya da bir kısmının geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler için uygulanan cezalar bu başlık altında incelenir. Tabii burada da önemli bir nokta var. Bu sebeple ceza kesilen yerlere ayrıca bir önceki başlıkta belirtilen geçersizlik fiilleri cezası uygulanmaz. 

 • Bilanço esasları doğrultusunda defter tutmakla yükümlü olanlara aylık asgari ücretin 12 katı tutarında ceza uygulanır.
 • Diğer tür defterleri tutmakla yükümlü olanlara aylık asgari ücretin 6 katı tutarında ceza uygulanır.
 • Herhangi bir defter tutmakla yükümlü olmayan kişiler bu durumda kaldığında, aylık asgari ücretin 3 katı ceza öder.
 • Kurumlar tarafından asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgeleri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen yerlere ceza kesilir. Bu durumdaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankalara asgari ücretin 2 katı idari para cezası uygulanır.
 • İş yeri mevzuatına göre kayıt işlemleri tamamlanan 4/b kapsamındaki sigortalılar için düzenlenen işe giriş bildirgesini kuruma vermeyenlere aylık ücret tutarında idari para cezası kesilir.
 • İşten çıkan ya da herhangi bir şekilde faaliyeti sona eren 4/b kapsamındaki sigortalı ile ilgili çıkış belgesini sunmayanlara asgari ücret kadar para cezası uygulanır.
 • Vazife malullüğü yaratan olayı ilgili süre içerisinde bildirmeyenlere uygulanan ceza da asgari ücret kadardır.
 • İhale yolu ile üstlendikleri işin adres bilgilerini tanınan süre içerisinde bildirmeyenlere asgari ücret kadar ceza kesilir.
 • Kurumda sigortasız işçi tespit edilmesine rağmen konuyla alakalı işlem yapmayanlara; sigortasız çalıştırılan ay başına, asgari ücretin 10’da biri kadar ceza kesilir.
 • Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini ilgili süre içerisinde kuruma iletmeyen ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında ceza uygulanır.
 • Yapı ruhsatı ile alakalı bildirimleri yapmayan; valilikler, belediyeler ve ruhsat verme yetkisi olan tüm kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası kesilir.
 • 5510 sayılı kanun doğrultusunda inceleme yapan memurların işine engel olanlara asgari ücretin 5 katı para cezası uygulanır.
 • Bir önceki maddede bahsedilen engel aşamasında fiziki güç ve tehdit yoluna gidenlere asgari ücretin 10 katı para cezası verilir.
 • Kurum tarafından istenen belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında asgari ücretin 5 katı ceza kesilir.
 • Kurum tarafından istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeyen ve belge teslimlerini geç yapan kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında asgari ücretin 2 katı ceza kesilir.
 • Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkının doğduğu durumlarda belirtilen süre içerisinde bildirim yapmayan işverene, sigortalı başına asgari ücretin 10’da biri kadar para cezası verilir.
 • Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkının doğduğu durumlarda herhangi bir bildirim yapmayan işverene, sigortalı başına asgari ücretin yarısı kadar para cezası verilir.
 • SGK’lıların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait usulsüz bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı kadar ceza kesilir.
 • Yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının hepsini tek tek açıkladık. Şimdi bu cezalar nereden nasıl takip edilir ve sorgulanır, ona bakalım…

SGK Şikayet Hattı 2024 Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbar Dilekçesi Örneği

SGK İdari Para Cezası Sorgulama ve Ödeme

SGK İdari Para Cezası Sorgulama; Adınıza SGK tarafından idari para cezası yazılıp yazılmadığını öğrenmek için online sistemleri kullanabilirsiniz. Bu aşamada izlemeniz gereken adımları aşağıda bulabilirsiniz:

 • Öncelikle bölüm sonunda verilen linke tıklayın ve E-SGK uygulamasının ilgili sayfasına gidin.

sgk idari para cezasi sorgulama
sgk i̇dari para cezaları 2024 sgk i̇dari para cezası sorgulama ve ödeme 22

 • Ana ekranda “E-Bildirge Kullanıcı Girişi” yazan alanda sizden istenilen bilgileri girin.
 • Siz sisteme giriş yaptığınızda sol tarafta bir menünün açıldığını göreceksiniz. Bu menüden “İşveren Borç Görüntüleme” yazısına tıklayarak idari para cezalarına bakabilirsiniz.

Bu işlemlerin sonunda borcunuzu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bu ekran üzerinden şimdiye kadar yaptığınız borç ödemelerini de takip edebilirsiniz.

Yalnız burada bir noktaya değinelim. Bu sorgulama sonucunda borcun yalnızca ana kısmını görebilirsiniz. Gecikmeden kaynaklanan faizler sistemde yer almaz.

Sorgulama adımlarını öğrendik. Şimdi borcun ödenmesi için neler yapılıyor, ona bakalım.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili internet sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

SGK İdari Para Cezaları Ödeme; SGK idari para cezası ödeme işlemleri için izleyebileceğiniz farklı yollar mevcut. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • SGK anlaşmalı bankalardan ödeme yapmak
 • PTT aracılığıyla ödeme yapmak
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi web sitesinden online ödeme yapmak

Şimdi bu üç yöntemin adımlarını tek tek inceleyelim.

1. SGK Anlaşmalı Bankalardan İdari Para Cezası Ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anlaşmalı olan bankaların şubeleri, ATM’leri ya da online sistemleri üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Eğer bankanın müşterisiyseniz, internet bankacılığı ve ATM yöntemi sizin için daha kolay olabilir. Fakat ödeme yapacağınız bankanın müşterisi değilseniz ya da müşteri olmanıza rağmen ATM ve internet bankacılığı işlemlerinde sıkıntı yaşıyorsanız, şubeleri tercih edebilirsiniz.

SGK anlaşmalı bankaları aşağıda paylaşıyoruz. Siz kendinize uygun olan bankayı seçerek ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz:

 • Ziraat Bankası
 • Halkbank
 • Vakıflar Bankası
 • Türkiye İş Bankası
 • Yapı Kredi Bankası
 • Denizbank
 • Garanti Bankası
 • Alternatif Bank
 • Anadolu Bank
 • Fortis Bank
 • ING Bank
 • Finansbank
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası
 • Türkiye Finans Katılım Bankası
 • Akbank

Bu bankalar aracılığıyla borcunuzu ödeyebilirsiniz. Şimdi PTT ile yapılacak işlemlere bakalım.

2. PTT SGK İdari Para Cezası Ödeme

Tüm kamu ödemeleri gibi, idari para cezası için de herhangi bir PTT şubesine başvurabilirsiniz. Size en yakın PTT şubesinin adres ve telefon bilgileri için bölüm sonunda verilen linki kullanabilirsiniz.

PTT şubesine gittiğinizde gişedeki memura işlem adımlarını sizin söylemeniz gerekebilir. Çünkü SGK idari para cezaları devlet ödemeleri menüsü altında çıkmaz. Bu aşamada gişe memuruna iletmeniz gereken menü adımları sırasıyla şu şekilde:

 • 1. SGK MOSİP ödemeleri
 • 2. 4-A işveren ödemeleri
 • 3. İşveren idari para cezası ödemeleri

Bu adımlar tamamlandıktan sonra iş yeri sicil numaranızı gişe görevlisine söylemeniz yeterli olacaktır. Kesilen ceza miktarını öğrenebilir ve ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Son ödeme yöntemi olan online ödeme hakkında da konuşalım.

Size en yakın PTT şubesinin bilgilerini görüntülemek için TIKLAYINIZ!

3. SGK İdari Para Cezası Online Ödeme

Online ödeme için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesini kullanabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gerekenler şu şekilde:

 • İlk olarak bölüm sonunda verilen linke tıklayın ve SGK internet sitesinin işveren portalını açın.

sgk idari para cezasi odeme
sgk i̇dari para cezaları 2024 sgk i̇dari para cezası sorgulama ve ödeme 23

 • Açılan sayfayı biraz aşağıya kaydırdığınızda menüyü göreceksiniz. Bu menüden “Kart İle Prim Ödeme” kısmını seçin.

sgk idari para cezasi odeme giris
sgk i̇dari para cezaları 2024 sgk i̇dari para cezası sorgulama ve ödeme 24

 • Karşınıza gelen ekranda “Kart İle Prim Ödeme Uygulamasına Hoş Geldiniz” yazısı açılacak. Bu yazı altındaki resme tıklayın.

meb2
sgk i̇dari para cezaları 2024 sgk i̇dari para cezası sorgulama ve ödeme 25

 • Sistem sizi e-Devlet kapısına yönlendirecek. Eğer sisteme daha önce giriş yapmadıysanız, TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın. Şifreniz yoksa PTT şubelerinden satın alabilirsiniz.

sgk idari para cezasi odeme2
sgk i̇dari para cezaları 2024 sgk i̇dari para cezası sorgulama ve ödeme 26

 • Giriş yaptıktan sonra SGK’nın online tahsilat sayfasına ulaşacaksınız. Burada ilk olarak “Tahsilat Türünü Seçiniz” yazan menüden “4A İşveren Tahsilatları” yazısını seçin.

sgk idari para cezasi odeme3
sgk i̇dari para cezaları 2024 sgk i̇dari para cezası sorgulama ve ödeme 27

 • Sonrasında “Tahsilat Tipini Seçin” yazısının altında açılan menüden yapacağınız ödemeyi seçin.
 • Sorgulanacak sicili seçip “Borç Sorgula” dedikten sonra ödeme adımlarıyla devam edebilirsiniz.

Bu sistem üzerinden kredi kartı ya da banka kartı ile SGK idari para cezanızı ödeyebilirsiniz. Yalnız sistemde taksit uygulaması yok, bilginiz olsun.

Tüm ödeme yöntemlerini öğrendik. Şimdi cezalarla ilgili merak edilen birkaç soruya yanıt verelim. İdari para cezasına indirim uygulaması var mı, ilk olarak bunu konuşalım.

E-SGK Uygulamaları Portalı işveren sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır? 2024 PTT e-Devlet Şifresi Alma

SGK İdari Para Cezalarında İndirim Oluyor mu?

Bilindiği gibi birçok ceza ödemesinde indirim uygulaması var. SGK idari para cezasında da belirli bir süre için indirim yapılıyor. Detaylar şu şekilde:

 • İndirim cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün geçerli oluyor.
 • Bu süreçte uygulanan indirim oranı ise %25.
 • Yani cezanın kesildiği günü takip eden 15 gün içerisinde borç sorgulama ya da ödeme işlemlerinden birini yapacak olursanız, cezanın %25 indirimli hali karşınıza gelecektir.

Şimdi bir de af durumuna bakalım.

SGK İdari Para Cezalarına Af Gelir mi?

SGK dönem dönem borçlar için af uyguluyor. Fakat bunun için net bir tarih vermek mümkün değil. Böyle bir durumda yapmanız gereken, sık sık Sosyal Güvenlik Kurumu duyurularını takip etmek.

Borcunuzu ödemekte zorlanıyorsanız, zor durum belgesi ile borç yapılandırma ve tecil işlemlerine de başvurabilirsiniz. Unutmayın, ödeme yapmadığınız takdirde borcunuza faiz işler ve zaman içerisinde büyüyen borç başınıza dert açabilir.

GSS Prim Borcu Olanlar Sağlık Hizmetlerinden Faydalanacak! 2024

SGK idari para cezaları ile ilgili oldukça detaylı bir yazı sunduk. Şimdi hızlıca yazı boyunca konuştuklarımızın bir özetini yapalım:

 • SGK idari para cezaları, iş yeriyle ve sigortalılarla ilgili aksaklık ve ihlaller sonucunda düzenlenebilir.
 • Cezalar oldukça çeşitlidir. Sigortalı işlemleri, şirketin defterleri, SGK’ya iletilmesi gereken bildirimler hakkında ceza uygulanabilir.
 • İdari para cezaların asgari ücrete göre oranlanır. Cezalar asgari ücretin 12 katına kadar çıkabilir.
 • SGK idari para cezaları online sistemler üzerinden sorgulanabilir.
 • SGK idari para cezaları, SGK’nın anlaşmalı olduğu bankalar, PTT şubeleri ve internet aracılığıyla ödenebilir.
 • Cezalara ilk 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı takdirde %25 indirim uygulanır.
 • SGK dönem dönem borçlular için af çıkarabilir. Fakat bu kesinliği olan bir durum değildir.

Siz SGK idari para cezalarını caydırıcı buluyor musunuz? Bu konu ile alakalı düşüncelerinizi ve varsa tecrübelerinizi yorumlar kanalından bizlerle paylaşabilirsiniz.

İletişim sayfamızdan ya da herhangi bir yazı altındaki yorum panelinden bizlere ulaşabilir, yazılarımızla ilgili fikir ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır? 2024 SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi

2024 GSS Primi Ne Kadar? Gelir Testi Nereden Yapılır?

 

SGK İdari Para Cezalarında Kaç Gün İçerisinde İndirim Geçerli Olmaktadır?

Cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün geçerli olmaktadır.

SGK İdari Para Cezalarında Yapılan İndirim Oranı Nedir?

%25 İndirim uygulanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu