SGK - SSK

SGK İşe Giriş İçin Gerekli Evraklar 2024 SGK Sigorta Giriş Nasıl Yapılır?

SGK İşe Giriş İçin Gerekli Evraklar - SGK Sigorta Giriş Nasıl Yapılır? İşe Giriş Evrakları e-Devlet, İşe Girişte İstenen Belgeler, Sigorta İçin Gerekli Belgeler, Sigorta İçin Gerekli Evraklar e-Devlet ve daha fazlası yazımızda...

SGK İşe Giriş İçin Gerekli Evraklar – SGK Sigorta Giriş Nasıl Yapılır? Sigorta demek aslında bireylerin haklarının garanti altına alınması demektir. Bu nedenle sigortasız eleman çalıştırılması suçtur ve cezai işleme tabi tutulmaktadır. Sigorta Girişi nasıl yapılır? Sigorta Nasıl Başlatılır? Sigortalı İşe Giriş Görüntüleme İşlemi Nasıl Yapılır gibi pek çok sorunun cevabı yazımızda…

Ülkemizde yürürlükte olan sosyal güvenlik yasalarına göre her çalışanın çalışma süresi boyunca işveren tarafından ilgili sigorta kollarından sigortasının yapılması zorunludur. Sigorta, her bireyin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve ilerleyen yaşlarında emekli olmasını garantileyen bir sistemdir.

Çalışanın sigorta girişinin yapılabilmesi için ise belirlenmiş giriş evraklarının iş yerine teslimi zorunludur. Yasa gereği işe başlayacak kişinin işe başladığı gün dahil olmak üzere sigortası yapılmalıdır. Sigortanın başlatılmasını takiben ise çalışana ait dosyanın hazırlanabilmesi için sigorta başlangıcı için gerekli evraklar tamamlanır. Bu evraklar ile sigortalının özlük dosyası hazırlanır. SGK girişi için gerekli evraklar çalışanın bütün temel bilgilerini içerir.

Görev Yeri Belgesi Nereden Alınır? Görev Yeri Belgesi Örneği

SGK İşe Giriş İçin Gerekli Evraklar

Sigorta girişi için gerekli evraklar temel olarak her kurumsal firma için aynıdır. İş koluna ya da sigortalının durumuna göre bu evraklardan başka belgeler de istenebilir. Özlük dosyasında muhakkak bulunması gereken evraklar ise şu şekildedir;

  • Sağlık raporu
  • İkametgah belgesi
  • Adli sicil kaydı
  • Diploma fotokopisi yoksa mezuniyet belgesi
  • Aile bildirimi formu
  • 2 adet güncel vesikalık fotoğraf
sgk i̇şe giriş i̇çin gerekli evraklar
sgk i̇şe giriş i̇çin gerekli evraklar

Sigortalı Özlük Dosyası Nedir?

Sigortalı özlük dosyası, hazırlanması yasa ile zorunlu kılınmış ve her bir çalışan için ayrı ayrı düzenlenen bir dosyadır. Dosya çalışanın o iş yerinde çalıştığını bir kanıtıdır. Çalışma süresi boyunca çalışana ait bütün belgeler, bilgiler ve evraklar bu dosyada tutulur.

Özlük dosyasında bulunan evraklar arasında zorunlu olanlar olduğu gibi işin mahiyetine ve çalışanın yaş durumuna bağlı olarak değişen belgeler de yer alır. İşçi çalışmaya devam ettiği sürece yıllık izinlerinin formları, kaza tutanakları, imzalı bordroları, yapılan bütün yazışmalar ve resmi sayılabilecek belgeler bu dosyaya konulur. İşçinin işi bırakması ya da isten çıkartılması halinde istifa dilekçesi, işten çıkartılması halinde ise fesih bildirimi yine bu dosyada saklanır.

Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Sağlık raporu işe giriş sırasında kesinlikle dosyada bulunması gereken evraklardan bir tanesidir. İşe giriş için sağlık raporu aile hekimliklerinden veya devlet hastanelerinden alınabilir. Yapılacak işin mahiyetine göre tehlike durumu ve işçinin taşıması gereken sağlık koşulları değişiklik göstereceği için sağlık raporunda bulunması gereken detaylar da farklılaşır. Az riskli iş kolları için sigortalının aile hekiminden sağlık raporu alması yeterlidir. Gıda işletmelerinde çalışacak kişiler, riskli iş kollarında görev alacaklar için ise ayrıntılı sağlık muayenesi istenebilir. Bu durumda aile hekimine gidilse bile kişi devlet hastanelerine yönlendirilecektir. Sağlık sorunları nedeniyle çalışması mümkün olmayan ya da mevcut sağlık sorunu iş kolunda tehlike yaratan kişilerin iş başlangıcı yapılmayabilir.

Sağlık raporlarının ayrıntısı çalışılacak iş koluna göre değiştiği için raporun düzenlenmesi sırasında bir ya da birkaç hekimden inceleme istenebilir. Gece çalışacak olan kişiler için ise gece çalışabilir belgesi istenir. Bu rapor iş yeri hekiminden alınabilir. İş yeri hekimi dışında yine devlet hastanelerinde de rapor temin edilebilir.

Özel Hastanelerden Sağlık Raporu Alınabiliyor mu?

Özel hastanelerden geçmişte sağlık raporu almak mümkündü. Son yapılan düzenleme ile bu sistem tamamen kaldırıldı. Yayınlanan yönetmelikle birlikte işe girişlerde kullanılacak sağlık raporları devlet hastanelerinden, eğitim ve araştırma hastanelerinden, üniversite hastanelerinden ve aile sağlığı merkezlerinden, iş yeri hekiminden alınırsa geçerli olur. Bunun dışında alınan sağlık raporlarının işe girişler sırasında bir geçerliliği yoktur.

Sağlık Raporu: İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

İkametgah Belgesi Nereden Alınır?

İkametgah belgesi almak için üç farklı yöntem kullanılabilir:

  • Bunlardan ilki herkesin bildiği gibi mahalle muhtarlıklarından belge almaktır.
  • İkinci yöntem ise nüfus müdürlükleri vasıtasıyla belgeyi temin etmektir. Nüfus müdürlükleri ve muhtarlıklardan alınan belgeler için nüfus cüzdanı ibraz etmek zorunludur. Talep edilmesi halinde belgeye fotoğraf da eklenebilir. Muhtarlıklardan alınan belgenin ücreti vardır ancak nüfus müdürlükleri belge için ücret talep etmezler.
  • Bir diğer yöntem ise e-Devlet portalı üzerinden ikametgah belgesi çıkartmaktır. e-Devlet üzerinden günde bir tane ikametgah belgesi alınabilmektedir. Belgenin tamamlanmasının ardından yazdır kısmı kullanılarak belge bastırılabilir.
i̇kametgah belgesi nereden alınır?
i̇kametgah belgesi nereden alınır?

İkametgah Belgesi İçin: İkametgah Belgesi Nasıl Alınır?

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Sigorta için gerekli evraklar içinde bulunan adli sicil kaydı almak için de e-Devlet portalından yararlanmak mümkündür. Adli sicil kaydı kişinin suç kaydının yer aldığı resmi bir belgedir. e-Devlet üzerinden sicil kaydı alma imkanı olmayanlar adliyeler aracılığı ile de kayıtlarına ulaşabilirler. Adliyelerden aynı gün içerisinde sicil kaydını almak mümkündür. Sicil kaydı talebi sırasında üzerinde T.C. vatandaşlık numarası bulunan kimlik numarasını gösteren bir belge istenir. Her iki belgenin de geçerliliği aynıdır.

Adli Sicil Belgesi Nasıl Alınır?: Adli Sicil Belgesi Alma

Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi

İşe başlayacak kişinin en son mezun olduğu okula ait diplomasının fotokopisi, diploması yok ise mezuniyet belgesinin fotokopisi işe giriş evrakları içinde istenir ve özlük dosyasının içine konulur. Staj nedeniyle işe girenler veya öğrenci olanlar için de okullarından aldıkları öğrenci belgesi iş yeri tarafından talep edilebilir. Diploması olmayanlar e-Devlet sistemi ile diplomalarının çıktısını alabilirler.

E-Devlet’ten Almak İçin: Mezuniyet Belgesi Nereden Alınır?

Aile Bildirim Formu

Aile bildirim formu SGK işe giriş evrakları arasında yer alır ve düzenli olarak güncellenir. Bu form iş yeri tarafından verilir ve işe girecek kişinin eksiksiz olarak doldurması gerekir. Form üzerinde çalışanın medeni durumu, çocuk sayısı gibi bilgiler yer alır. Formda yazan verilere göre ise asgari geçim indirimi miktarı belirlenir. İlk bildirimin ardından çalışanın medeni durumunda veya çocuk sayısında değişiklik olmuş ise form tekrar düzenlenir. Düzenlenen forma göre ve çalışanın beyanı doğrultusunda AGİ hesaplaması yapılır.

Vesikalık Fotoğraf Nasıl Olmalı?

İşe giriş sırasında her çalışandan iki adet vesikalık fotoğraf istenir. Fotoğrafların yakın dönem içinde hatta son altı aylık süreçte çekilmiş olması ve fotoğrafta yüzün net bir şekilde görünmesi tercih edilir. Arka fon olarak mümkünse beyaz veya açık renk tercih edilmesi istenebilir.

Sigorta Nasıl Başlatılır?

Sigorta nasıl başlatılır sorusu yeni bir işe başlayacakların en çok merak ettikleri konulardan bir tanesidir. Sigorta başlangıcı çalışanın kendisi tarafından değil iş yeri tarafından yapılır. Yasaya göre başlangıç çalışanın işe girişinden bir gün önce tamamlanmalıdır. Ancak tatil günlerine denk gelen zamanlarda çalışanın ilk iş günü içerisinde sigorta girişi yapılabilir.

Sigortalı yapılacak kişi için SGK’nın online uygulamaları üzerinden işe giriş bildirgesi verilir. Bu işlem muhasebe departmanlarının görevidir. İşe giriş bildirgesinin verilmesinin ardından kişinin sigortalılık hali başlamış demektir. Bundan sonra çalışandan SSK girişi için gerekli evraklar istenir. Evrakların tamamen hazır olmasının ardından ise personelin dosyası tamamlanmış olur.

Sigortalı İşe Giriş Görüntüleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Sigortalı olarak işe giren kişiler sigortalarının başlayıp başlamadığını, sigortalılık hallerinin devam edip etmediğini online sistemleri kullanarak öğrenebilirler. İşe giriş görüntüleme e-Devlet portalı üzerinden yapılır. Sisteme şifre ile giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na ayrılan bölüme gelinir. 4A sigortalılık kolu bölümünden sigortalılık durumu, giriş yapılıp yapılmadığı görüntülenebilir. Burada önemli bir ayrıntı vardır. İş veren giriş yapsa bile e-Devlet üzerinden giriş hemen görüntülenmez. Bir ay içerisinde sisteme giriş bilgileri yansır. Ancak bu süre sonunda giriş yapıldığına dair bir bilgi yoksa sigortalılık başlamamış demektir.

Aynı ekran üzerinden çalışan kişi geçmiş dönem prim günlerini yani bütün hizmet dökümünü de alabilir. Hizmet dökümü sorgulaması sırasında sigortalının karşına çıkan bilgiler ay ay verilir ve sigortalının o iş yerinde işe giriş tarihi, çıkış tarihi bilgileri de yer alır. İş yeri çalışanının sigortası sırasında işe giriş çıkış yapıyor ise bu bilgiye de hizmet dökümü ile ulaşılabilir.

e-Devlet aracılığıyla SGK tescil ve hizmet dökümü sorgulamak için TIKLAYINIZ!
İşe Giriş Hakkında Daha Detaylı Bilgi: İşe Giriş Tarihi Nasıl Yapılır?

4A, 4B ve 4C Nedir?

Sigortalı hizmet dökümü sorgulama ve işe giriş görüntüleme sırasında üç farklı sigorta kolunun olması çalışanlarda hangi alandan sorgulama yapacaklarına dair bir karışıklık oluşturabilmektedir. Buna göre 4A sigorta kolu geçmişte SSK bünyesinde sigortalı olarak bilinen ve bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan kişileri kapsar.

Bu kişiler özel sektör çalışanları ya da devlet kurumlarında sözleşmeli personel olarak görev yapan çalışanlar olabilir. 4B sigorta kolu ise BAĞ-KUR olarak bilinen koldur. Kendi namlarına çalışanlardır ve prim ödemelerini de sigortalıların kendisi yapar. 4C kolu ise kamu hizmetlerinin sigorta koludur. Bu kolda çalışanlar devlet memurlarıdır ve primleri devlet tarafından ödenir.

Çalışma Belgesi Nedir? Nereden Alınır?

SGK İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır? 

 

e-Devlet Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım?

e-Devlet şifrenizi unuttuysanız size en yakın PTT şubesine giderek yeni şifre alabilirsiniz.

e-Devlet Sistemine Nasıl Girebilirim?

https://giris.turkiye.gov.tr/ üzerinden kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş sağlayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu